Вторник, 14 Май 2024
    
Царево

Областният съвет за развитие обяви реконструкцията на пречиствателната станция в Синеморец за обект с регионално значение

  12.02.2024 13:51  
Областният съвет за развитие обяви реконструкцията на пречиствателната станция в  Синеморец за обект с регионално значение

Днес под председателството на областния управител Пламен Янев се проведе заседание на Областния съвет за развитие /ОСР/ на област Бургас. На дневен ред се разгледаха плановете за интегрирано развитие на общините Камено, Сунгурларе и Царево, както и Правилника за устройството и дейността на постоянната областна комисия по заетост. Единодушно бе прието и предложението на община Царево за обявяване на обект „Реконструкция на съществуващата ПСОВ Синеморец в КПС с ПИ 66528.501.446, изграждане на нова ПСОВ в ПИ 66528.26.286 по КККР на с. Синеморец, тласкател за сурови води от КПС до нова ПСОВ и отвеждащ колектор от ПСОВ до заустването й в съществуваща шахта до КПС“ за обект с регионално значение.

Към момента пречиствателната станция в с. Синеморец не функционира, поради което отпадъчните води се заустват непречистени в съществуващата канализационна шахта, а оттам в морския залив. Това пречи на туристическата дейност на територията на общината, както и на поминъка на местните. Кметът на Община Царево Марин Киров подчерта, че Черно море е държавна граница и пречистването на отпадъчните води трябва да бъде приоритет не само на общините, но и на целия Югоизточен район, както и на държавата. Областният управител Пламен Янев подкрепи идеята за реконструкцията на станцията и уточни, че ще работи в насока нейното реализиране.        Общините Камено, Сунгурларе и Царево представиха своите планове за развитие, които са съобразени с регионалните и националните приоритети от Плана за развитие на България. При изготвяне на плановете са приложени различни анализи, както и активна комуникация с всички заинтересовани страни. Представителите на трите общини уточниха, че има приемственост с миналогодишните планове и проекти. Част от стратегическите мерки на приетите планове са устойчив икономически растеж, развитие на здравната и образователна система, подобряване на териториалното развитие, опазване на културното наследство и други. Областният съвет одобри и Правилника за устройството и дейността на постоянната комисия по заетост.

В края на заседанието председателят на Общински съвет Бургас Михаил Хаджиянев направи предложение директорите на териториалните структури да присъстват на последващите заседания на ОСР, когато има казус в техните компетенции. Предложението беше прието, тъй като те имат ясен и точен поглед над проблемите в областта и съответно могат да изкажат актуални данни и експертни становища по различни въпроси.

 

 


Анкета

Мнения

Бургас Мнения