Събота, 25 Май 2024
    

Реклама

• Всички заявки за реклама се изпращат до отдел "Маркетинг и реклама" най-късно до 2 работни дни преди датата на стартиране на кампанията.

• Цените не включват ДДС

• Всяка онлайн публикация се разпространява допълнително чрез Facebook, където „Черноморски фар“ разполага с две страници и една активна група с над 25 000 последователи. Според броячите Similаr Web и Google Analytics около 20% от трафика идва от ФБ, което показва, че социалната мрежа е важен фактор за увеличаване на ефекта от реклама и ПР.

• 10% отстъпка върху общата сума при комбинация от видове интернет реклама с реклама във вестник „Черноморски фар”.

Отдел "Маркетинг и Реклама": 0878 424 698, reklama@faragency.bg