Петък, 22 Oct 2021
    

Реклама

ТАРИФА ИЗБОРИ 2021 г.

 

Цените са обявени в лева за 1 кв.см, с вкл. ДДС

 

Първа страница

Пълноцветна публикация

                   Фиксирана позиция
Пълноцветна публикация 
5,00 лв./кв.см 3,00 лв./кв.см.

Последна страница

Пълноцветна публикация

                   Фиксирана позиция
Пълноцветна публикация
3,00 лв./кв.см 2,50 лв./кв.см

Вътрешна страница

 

Пълноцветна публикация

Черно бяла публикация
1 страница  900 лв.  500 лв.
1/2 страница  500 лв.  300 лв.
1/4 страница  200 лв.  150 лв.

Влагане на рекламни брошури – 0,12 лв./брой

За информационно обслужване в сайта www.faragency.bg

За информационен материал, тип анонс/ 90 лв.

За журналистически материали/ репортажи, интервюта, очерк /180 лв.