Сряда, 08 Nov 2023
    
Крими Царево

Бургаският съд измени мярката на майката обвинена в домашно насилие

  09.08.2023 16:37  
Бургаският съд измени мярката на майката обвинена в домашно насилие

Окръжен съд – Бургас като въззивна инстанция измени взетата с Определение от 3.08.2023 г. мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на Районен съд - Царево по отношение на Ваня Я., като я замени с „Подписка“. Делото бе гледано по жалба на обвиняемата и нейната защита.

Ваня Я. е привлечена като обвиняема за три престъпления, за това, че на 29.07.2023 г., около 18:10 ч., по „Царевски път“, землището на гр. Царево, в резултат на дърпане и изхвърляне от автомобил, причинила лека телесна повреда на малолетния Б. Г., като деянието е извършено при условията на домашно насилие (престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 2 НК). Ваня Я. е обвиняема за това, че за неустановен период от време, от началото на 2023 г. до настоящия момент, в гр. Царево, оставила без надзор и достатъчно грижи двете си деца – Б. Г. и А. Г. и с това създала опасност за тяхното физическо, душевно и морално развитие (престъпление по чл. 182, ал. 1 НК), както и за това, че тормозила  и обиждала своите деца (престъпление по чл. 187 НК).

Престъпленията, за които Ваня Я. е привлечена като обвиняема не са „тежки“ по смисъла на закона. За престъпленията по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. 130, ал. 2 НК и по чл. 187 от НК дори е предвидено алтернативно наказание „Пробация“.

Според въззивната инстанция, от събраните до този момент доказателства може да се предположи възможността, Ваня Я. да е осъществила престъплението по чл. 182, ал. 1 от НК. От друга страна, настоящият съдебен състав намери, че не съществува реална опасност обвиняемата да се укрие или да извърши престъпление. Ваня Я. е с установена самоличност и с известен адрес, на който трайно пребивава. Обвиняемата е трудово ангажирана, не е осъждана и срещу нея няма други неприключени наказателни производства. Опасенията на първоинстанционния съд, че „явно системното малтретиране на децата се е превърнало в обичайно поведение на обвиняемата“ и че „това й поведение ще продължи и за в бъдеще“ са силно преувеличени. Според Окръжен съд – Бургас в тази насока следва да бъде посочено, че със случая са запознати служителите от Дирекция „Социално подпомагане“ - Царево, като при евентуално констатиране на неправомерни действия от страна на Ваня Я. спрямо двете деца, могат да бъдат предприети подходящи мерки за закрила.

С оглед на изложените съображения настоящият съдебен състав прие, че не са налице опасностите по чл. 63, ал. 1 от НПК, обуславящи вземането на най-тежката мярка за неотклонение. Това налага изменение на определената спрямо обвиняемата мярка за неотклонение „Задържане под стража“, като същата бъде заменена с „Подписка“.

Определението на Окръжен съд – Бургас е окончателно.


Анкета

Мнения

Крими Мнения
Какви проблеми изникват с промените за отнемане на автомобили на пияни и дрогирани шофьори?
  08.08.2023 16:26      

Георги РУСИНОВ   От днес в сила влязоха промени в Наказателния кодекс, които