Вторник, 07 Nov 2023
    
Карнобат

В Карнобат стартират благоустрояване на гробищния парк

  08.08.2023 16:07  
В Карнобат стартират благоустрояване на гробищния парк

Гробищен парк – Карнобат ще бъде разширен с още 5 546 кв.м. Община Карнобат ще инвестира 311 867,60(без ДДС), каквато е прогнозната стойност на обявената обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Паркоустройство и благоустройство на разширение на „Гробищен парк“ Карнобат. Това информира кметът Георги Димитров.

Разширението ще е  естествено продължение на съществуващия гробищен парк, синхронизирано със съществуващата паркова обстановка - изградените сгради, чешми, площадки и контейнери за смет, паркинги. Запазват се изцяло вече съществуващия към гробищния парк подход и всички изградени до момента алеи. 

Новите алеи ще бъдат като продължение на съществуващите, предвижда се изграждане на ново осветление, включващо  паркови осветителни тела, разположени по алеите в тротоарната зона или във вътрешни обслужващи алеи.

Заложено е и изграждането на WC, която ще се използва от посетителите на гробищния парк.


Анкета

Мнения

Бургас Мнения
Адвокат Мариана Праматарова: Насилени жени има от целия социален спектър
  05.08.2023 13:27      

Мариана Праматарова е адвокат и доктор по културно-историческо наследство. Автор е на