Петък, 16 Сеп 2022
    
Бургас

Набират кандидати за „доброволна казарма“

  17.06.2022 14:50  
Набират кандидати за „доброволна казарма“

Дона МИТЕВА

Търсят се 120 кандидати, които да постъпят в НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново, и още 30 за факултета „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен за срочна служба в доброволния резерв.

Тази служба се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца и обхваща три етапа: начална военна подготовка; специална военна подготовка и изпълнение на задачи в състава на военните формирования от въоръжените сили.

Началникът на Военно окръжие II степен Бургас подполковник Данчо Мешлинков поясни, че приетите могат да се откажат след всеки етап. По време на шестте месеца служба се получава войнишка заплата, която е не по-малко от 1000 лева. Полагат се изпити след всеки етап и обучението се приключва с получаване на звание.

По време на първия етап резервистите задължително пребивават непрекъснато в района на военното формирование.

Дори хора със завършено основно образование имат право да кандидатстват, но те се допускат да завършат само първия етап от обучението. Кандидатите не трябва да са навършили 40 години в годината на кандидатстване.

подполковник Мешлинков

По думите на подполковник Мешлинков, от опита на предходната кампания за набиране на резервисти целевата група, към която се насочват, са трайно безработни или хора от социални домове. „Имахме и такива кандидати, които имаха постоянна работа, дори и завършено висше образование, но желаеха да преминат това обучение“, допълни той. По думите му това е възможност и за завършилите сега своето средно образование и подчерта, че няма значение дали кандидатите са момичета, или момчета.

Завършилите срочна служба в доброволния резерв се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в това число и в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни крайни резултати при конкурс. Още преди изтичане на срока на договора за срочна служба в доброволния резерв им се предлагат длъжности във военни формирования или в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Могат да останат и в доброволния резерв, където всяка година ще минават преподготовка . Ако откажат и двата варианта минават в запаса.

Този път за кандидатите ще бъде организиран първо психотест, а след това медицински прегледи, защото опитът показва, че една част от решилите да се посветят на армията не се справят с психотеста. Основно издънките ставали при втората му част – събеседването, където мнението на комисията, дала отрицателна оценка е, че кандидата или е с много ниска самооценки или е с много висока такава – и в двата случая непригоден за военната служба.

Срокът за подаване на документи е до 6 юли във Военното окръжие в Бургас.


Анкета

Мнения

Мнения
Радомир Чолаков: Никой в ГЕРБ няма да прави договорки с Кирил Петков
  17.06.2022 10:28      

Никой в ГЕРБ няма да прави договорки с Кирил Петков. Това не е възможно, забравете го. Това заяви