Петък, 16 Сеп 2022
    
Бизнес Карнобат

Отчуждават имоти за пътен прелез в землището на Карнобат

  08.06.2022 17:33  
Отчуждават имоти за пътен прелез в землището на Карнобат

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост за изграждане на пътен прелез на км 230+320 в рамките на втора фаза на проекта за рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас.

Имотите се намират в землището на град Карнобат, област Бургас. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и се осигуряват по проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2“, финансиран чрез ОПТТИ 2014-2020.

 Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Анкета

Мнения

Мнения
Радомир Чолаков: Никой в ГЕРБ няма да прави договорки с Кирил Петков
  17.06.2022 10:28      

Никой в ГЕРБ няма да прави договорки с Кирил Петков. Това не е възможно, забравете го. Това заяви