Събота, 17 Апр 2021
    
Бургас Несебър Поморие

До 2 години: Бургас ще има завод за отпадъци като в Мюнхен

  26.02.2021 16:13  
До 2 години: Бургас ще има завод за отпадъци като в Мюнхен

Три общини - Бургас, Поморие и Несебър ще произвеждат електроенергия от хранителни боклуци

Първа копка  даде началото на строителството на новата анаеробна инсталация

 

Георги РУСИНОВ

 

До 2 години, или в началото на 2023-а се очаква да заработи анаеробната инсталация, на която днес бе направена първа копка в Бургас. На откриването на строителната площадка присъстваха кметовете на общините Бургас и Поморие Димитър Николов и Иван Алексиев, заместник-кметът на Община Несебър Виктор Борисов, заместник-кметът на Община Бургас Весна Балтина, представител на инженеринга по проекта Аглика Павлова, както и на строителния надзор Райна Джамбазова. Партньори по проекта са общините Бургас, Несебър и Поморие и те ще са ползвателите на инсталацията.

„Вярвам, че ще се справим в срок и качествено. Благодаря на останалите две общини за партньорството в този проект. Изключително голямо предизвикателство ще бъде събирането на хранителните отпадъци и превръщането им в електричество. Логистиката ще бъде много трудна. Срокът ще е достатъчен да може тази добре нарисувана картинка да се реализира. Дано повече общини в страната продължат по този пилотен проект, защото по този начин България ще успее да защити по-добри нива в оползотворяването на биорагзградимите отпадъци. Същият такъв проект е реализиран почти в центъра на Мюнхен до стадиона им. Надявам се бургаската инвестиция да бъде по абсолютно същия начин, защото компанията е немска“, коментира Николов пред медии.

Изграждането на анаеробната инсталация, която ще работи в безкислороден режим и няма да замърсява въздуха е за около 26 млн. лв. В тях влизат комплексен инженеринг, проектиране, строителство, доставка, въвеждане в експлоатация и всички гаранционни ангажименти.

„При подобни инсталации разбира се, че е много важно обучението на персонала, така че тя да може в кратки срокове да заработи в пълния си капацитет“, обясни Павлова.

По проект инсталацията трябва да бъде изградена за около 840 дни. Изпълнителният директор на „Балканика Енерджи“ Павлова обаче обясни, че ще успеят в по-кратки срокове, тъй като голяма част от доставките, които са от немският им партньор в Мюнхен, ще бъдат приготвени фабрично и изпитани в Германия. Това ще спести доста време.

Самата инсталация се състои от три основни направления. Едно от тях е производственото, което включва четири производствени зони.

„Първата е за принудителна подготовка на материала, който включва машина за отваряне на торби, за да организират по-лесно общините разделното събиране. Втората представлява анаеробен модул, който включва осем ферментора с перкулатна система. Третата е компостираща инсталация, която включва шест IVC компостинг-тунели. Четвъртата зона е за когенерация за производство на топлоенергия и електрическа енергия“, заяви Павлова.

Тя добави още, че процесът по производство на енергия трябва да е непрекъснат, а максималният капаците, който ще се произвежда е 800 kw електрическа енергия и 850 kw топлинна енергия. В инсталацията ще се третират около 30 000 тона годишно разделно събрани биоразградими отпадъци от домакинствата, магазини, пазари, заведения и други източници. При постигане на пълния капацитет на инсталацията може да произведена окооо 5 300 000 kw/h годишно електрическа енергия.

„Първото направление, за което ще се използва енергията е за покриване на собствените нужди на инсталацията. Електрическата енергия ще е за административната част, гаражите и работилниците. Топлинната енергия сме решили да я оползотворим в компостиращия модул, тъй като за съжаление площадката е с по-ограничени размери и взехме проектно решение тунелите да са само шест, за да могат в кратки срокове – за около 25 дни, да оползотворяват количеството компост“, каза Павлова.

Останалата електрическа енергия ще може да се ползва съобразно за каквото общините решат. Екологичната значимост от този проект за трите общини е голяма. Производството на метан от хранителни и зелени отпадъци ще може да се оползотворява и няма да замърсява околната среда. С тази анаеробна инсталация ще се намали и депонирането на биоразградими отпадъци.

„Това ще бъде инсталация от ново поколение и понеже точно тези три общини осъзнаваме нашата отговорност, която носим във всички тези политики. Европа си постави амбициозни цели до 2035-а само 10% от отпадъците, които генерираме да могат да бъдат депонирани. Останалите трябва да бъдат рециклирани и оползотворявани повторно. Така, че това е нашата първа стъпка в усилията, които Европа полага в тази посока. Надяваме се, че ние след като сме пионери и останалите общини ще могат да ни последват. В началото на 2023-а би трябвало да може да се поздравим с една много добре работеща инсталация. Чака ни много работа, защото наша е отговорността ние да известим гражданите за новата система за сметосъбиране, която ще трябва да изградим за отделно събиране на биоразградими отпадъци“, каза заместник-кметът Балтина.

Както в „Черноморски фар“ сме писали вече, новите контейнери ще са кафяви на цвят и ще се ползват от домакинства за изхвърляне само на хранители и зелени отпадъци. Затова ще е необходимо и разделно да изхвърляме боклука си, като по този начин ще се натоварва по малко депото в Братово и в същото време с нашите хранителни отпадъци ще се произвежда чиста енергия и метан. Организацията по поставяне на кафявите контейнери трябва да се случи преди официалното откриване на инсталацията.

На въпрос на „Черноморски фар“ дали е възможно в бъдеще инсталацията да бъде надградена, за да се включат в нея и други общини заместник-кметът Балтина отговори, че засега е предвидена да обслужва само нуждите на трите общини партньори.

„Все пак инсталацията е модулна и при всички случаи има възможност за ъпгрейд при нужда. В момента тя е изчислена на база морфологични анализи. Но при едно дисциплинирано разделно събиране, тя би могла да бъде разширена спрямо нуждите на ползвателите“, добави от своя страна Павлова.


Анкета

Какво е политическото бъдеще на България


Резултати

Мнения

Мнения
Бойко Борисов: Ще съставим правителство
  14.04.2021 10:52      

Българският избирател категорично ни постави на първо място и затова ще подходим отговорно към съ