Събота, 17 Апр 2021
    
Айтос

Кметът Васил Едрев: През тази година - ясни приоритети и най-добрата капитална програма за последните 30 години

  25.02.2021 17:32  
Кметът Васил Едрев: През тази година - ясни приоритети и най-добрата капитална програма за последните 30 години

Община Айтос е финансово стабилна, и за първи път от промените насам, има бюджет над 30 млн. лв. Благодаря на общинските съветници, че приеха един по-амбициозен бюджет и гласуваха проекта единодушно. Бюджет-2021 продължава да следва философията на финансово планиране, наложена от девет години насам: ясни приоритети, реализъм в приходната част, оптимизация на разходите и значителна капитална програма.

Финансовата рамка на Бюджет 2021 е 32 702 782 лева, със 7.5 млн. лв. над Бюджет 2020. Отсега е ясно, че годината ще бъде напрегната, заради изпълнението на големите обекти, заложени в капиталната програма. Но съм убеден, че ще успеем да се справим с предизвикателствата и в края на годината да се поздравим с успешно приключен бюджет. Както през всичките девет години досега.

Новата финансова рамка осигурява достатъчно средства за всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социално подпомагане и социални услуги, информационно обслужване, култура, спорт, туризъм, благоустрояване, подобряване на градската среда. Приоритети на Бюджет 2021 остават образованието и инфраструктурата.

Общият размер на капиталовите разходи също надхвърля всички досегашни бюджети - 11 551 575 лв. От бюджетни приходи ще финансираме обекти за 2 691 520 лв. Пред вид планираните средства, Община Айтос отново ще бъде строителна площадка. Новата строителна програма е с осигурени средства за инфраструктурата и в града, и в населените места на общината. Нито едно от селата няма да бъде пренебрегнато. Имаме нелеката задача да изградим много нови инфраструктурни обекти и да извършим ремонти и реконструкция на съществуващите.

Бюджетът е наистина амбициозен, с идеята в значителна степен да промени условията и качеството на живот на гражданите. Заложени са достатъчно средства за улични и тротоарни настилки, за ВиК мрежата, за ремонт на уличното осветление, за нови детски и спортни площадки, за градското депо за отпадъци, за чистотата и зелената инфраструктура, за нова детска градина в Айтос и благоустрояване на Градската градина, за спортната зала на стадиона и др..    

Бюджет 2021 е рекорден по отношение на планираните инфраструктурни обекти. Убеден съм, че ще го изпълним и в края на годината гражданите ще почувстват осезателно промените. Защото Бюджет 2021 е съставен, и ще бъде изпълнен, единствено и само в интерес на хората от общината.

НП


Анкета

Какво е политическото бъдеще на България


Резултати

Мнения

Мнения
Бойко Борисов: Ще съставим правителство
  14.04.2021 10:52      

Българският избирател категорично ни постави на първо място и затова ще подходим отговорно към съ