Петък, 14 Юни 2024
    
Мнения

Димитър Николов отново повдигна темата за фалшивите новини, този път с въпрос към военния министър Тодор Тагарев

  15.03.2024 16:09  
Димитър Николов отново повдигна темата за фалшивите новини, този път с въпрос към военния министър Тодор Тагарев

Поредна стъпка от последователната си борба с фалшивите новини направи днес народният представител от Великотърновския избирателен район Димитър Николов. Като дългогодишен журналист и издател Николов не хаби нито една възможност да повдига темата за дезинформацията и замърсяването на информационната среда. Този път го направи чрез парламентарен въпрос към министъра на отбраната Тодор Тагарев, изхождайки от мнението, че фалшивите новини са заплаха за националната сигурност.

Живеем във време, в което фалшивите новини се очертават като една от най-сериозните обществени заплахи. Чрез целенасочена кампания с фалшиви новини днес е възможно да се съсипят цели институции, лична и корпоративна репутация. И ако социалните медии са полето, то фалшивите новини са основният инструмент на хибридните войни. Когато два враждуващи лагера воюват до кръв, винаги се създават фалшиви новини, коментира Николов от парламентарата трибуна.

Трудно е да се самоимунизираме срещу фалшивите новини сред това количество информация, което ни залива.

Конвенционалните медии са принудени да реализират своята дейност в една фрагментирана, крайно замърсена и изпълнена с множество нелоялни практики среда. И докато лицемерно спекулираме със свободата на словото, то сериозната, обективна журналистика е напът да изчезне от медийната среда. С измененията в закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения бе уредено създаването към Министерството на културата на публичен регистър на доставчиците на медийни услуги. Съветът за електронни медии трябва да упражнява контрол върху радио- и телевизионните оператори съгласно Закона за радио и телевизи, който е доста остарял – не е актуализиран повече от 25 г. Медийният регулатор поддържа и регистър на страницата си с онлайн медии, които предлагат на потребителите секции с видео съдържание. Преди няколко седмици стана ясно, че Министерството на отбраната възнамерява да сформира свой информационен аналитичен център, който ще следи за дезинформация в класическите и модерни медии.

Като медиен човек получих много запитвания от колеги от страната дали този орган няма да  дублира функциите на СЕМ и на Министерството на културата, които към този момент имат всички законови основания да регулират и упражняват контрол върху медийната среда у нас. Затова попитах министъра на отбраната как точно си вижда взаимодействието на бъдещия информационен аналитичен център към МО със СЕМ и Министерството на културата, обясни Николов. 

Споделям много голяма част от тезите и притесненията на Димитър Николов, призна от трибуната военният министър Тодор Тагарев. Тагарев припомни, че информационният център на МО е създаден преди 10 г. с основна функция осъществяване на информационната политика на МО чрез използването на възможностите на военните печатни, аудиовизуални и електронни средства за масова комуникация.

В същността си тази функция не е променена и днес. Със засилване на хибридната война и външната намеса чрез дезинформация във всички съвременни медии е подложена на атака цялата ни система за национална сигурност и много добро описание на това се съдържа във Вашето питане.

При взаимодействие и обмяна на опит на МО със съюзниците в НАТО и ЕС този проблем е идентифициран еднозначно и категорично. И в НАТО, и в ЕС отдавна действат специализирани структури, които на съюзно ниво подпомагат държавите-членки в борбата с тази директна заплаха. В този контекст през август м. г. в МО приехме концепция за реализиране на информационната политика на отбраната, която отчита новата и динамична среда за сигурност, руската инвазия в Украйна и неконвенционалните и хибридни действия, които крайно агресивно използват съвременните технологии и средства за комуникация. Новата ни концепция аргументира как ще бъдат оптимизирани работните ни механизми в МО и въоръжените сили по отношение на информирането на обществото относно приоритетите и дейностите в областта на сигурността и отбраната. Концепцията формулира главната цел на стратегическите ни комуникации – чрез интензивна, координирана и целенасочена информационна политика обществото да бъде информирано навреме, пълно, фактологично вярно и разбираемо, за да се постигне и поддържа необходимото доверие и обществена подкрепа за въоръжените сили, отговори Тодор Тагарев.

За да може информационният център на МО да осъществява такава информационна политика, се нуждае от адекватен мониторинг на информационната среда, която, както казвате Вие, е фрагментирана, крайно замърсена и изпълнена с множество нелоялни практики. Скоростта на развитието на технологиите дава възможност на злонамерените участници в тази информационна среда да злоупотребяват и да извършват своята дейност безнаказано. Поради тази причина Министерският съвет възложи на информационния център с изменение в акта на създаването му по-ясно формулирани функции за мониторинг на информационната среда и за адекватно на нея планиране на информационните дейности с ясното разбиране, че само така е възможно ограничените ресурс.

 

Възложеният на информационния център мониторинг и анализ на информационната среда не е нещо ново – съществува още в първото постановление на МС от 2014 г. и не се застъпва с функционалните области и прерогативи, възложени на Министерството на културата с неговия регистър на доставчици и разпространители на медийни услуги, нито има общо с контролните и регулаторни механизми, които са отговорност на СЕМ. Информационният център няма регулаторни, нито контролни функции. Осъществяваният от него мониторинг и анализ на информационната среда е единственият начин, по който центърът може да получи обратна информация за успеха, ефективността или недостатъците на собствената си дейност по осъществяване на информационната политика на МО, насочена към повишаване на доверието и подкрепата на обществото към българската армия, в интерес на националната ни сигурност иурси, с които разполагаме, да се насочат и използват ефективно и  отбранителните способности на страната.

Правителството е ангажирано всеки ден с противодействие на дезинформацията, институциите полагат координирани усилия в това да бъдат прозрачин, да предоставят навременна и достоверна информация на всички граждани, увери още военният министър в оставка.

Като журналист и издател прекрасно знам, че свободата на словото изисква отговорност. Единствените ми опасения са да не се създаде поредният паразитен орган, който да похаби публичен ресурс, репликира Димитър Николов.


Анкета

Мнения

Мнения
Проф. Антоанета Христова: Трябва да ходим на избори, сглобката не свърши нищо
  14.03.2024 08:58      

Силвия Шатърова „Трябва да ходим на избори, това е моето мнение като експерт и като