Неделя, 19 Май 2024
    
Общество

Внимателно проверяват112 язовира в областта

  02.03.2024 16:25  
Внимателно проверяват112 язовира в областта

Риск. Извършени са 159 инспекции на територията на област Бургас, от които 140 планови и 19 извънредни

Дона МИТЕВА

Около 40% от язовирите в Южна България са в първа висока степен на потенциална опасност. От всички 5741 язовира в 14-те области, 3571 са в графата потенциално опасни, а при 1350 от тях е констатиран реален риск, сочи справка. Общият брой на язовирите в област Бургас, която е част от Южна България, е 357. 112 от тях потенциално опасни.

Съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, на ежегоден контрол от ДАМТН подлежат 112 язовира, класифицирани в първа висока и във втора значителна степен на потенциална опасност от комисии, назначени от областния управител на област Бургас. При тях зависимостта от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в язовирите води, поради разрушаването или неправилната им експлоатация е налична. Язовирите, класифицирани в трета ниска степен на потенциална опасност се проверяват веднъж на три години, уточняват от пресцентъра на Агенцията.

„В Закона за водите и в Наредбата, са определени правомощията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), както и условията и критериите за осъществяване на контрол за техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.

 

Язовирите се класифицират в три степени

 

на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в язовира води поради разрушаване или неправилна експлоатация на язовира:

- първа висока степен на потенциална опасност;

- втора значителна степен на потенциална опасност;

- трета ниска степен на потенциална опасност.

Критериите за класифициране на степента на потенциална опасност се определят в наредбата от междуведомствената комисия, назначена от Министерския съвет, която включва представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и храните, Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи и научните среди, имащи пряко отношение към язовирните стени и съоръженията към тях“, обясняват от Агенцията по отношение оценката.

Анализът на комисиите, извършили огледите, показва, че са възможни сериозни последици за населението при освобождаване на язовирните води, поради разрушаване на части от съоръжението или неправилна експлоатация.

 

През миналата година

 

 при осъществяване на самостоятелен контрол от оправомощени от председателя на агенцията служители на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ (ГД НЯСС), са извършени 159 проверки на язовирни стени и съоръженията към тях на територията на област Бургас, от които 140 планови и 19 извънредни.

През същия период, при участие на служители на ГД НЯСС от ДАМТН в комисии, назначени от Областния управител на област Бургас, са проверени 117 язовира.

 

Обследването на язовирите „На река Потурнашка“ и „Хаджи Яни“,

 

 собственост на община Царево, край Лозенец, установява, че по време на бедственото положение през септември миналата година, и при двете съоръжения са констатирани свлачищни процеси и рушене на короната. „Вече се извършват ремонтни дейности по сключения договор за възстановяване на язовир „Хаджи Яни“ в село Лозенец след бедствието от 05.09.2023 г. Работи се и по проектиране, почистване и работа на терен при язовир „Потурнашки“, съобщават от пресцентъра на крайморската община.

При проверките се съставят констативни протоколи, с които на собствениците се дават задължителни предписания по техническата документация и осъществяването на безопасна техническа експлоатация на съответната язовирна стена и съоръженията към нея, с указани срокове за изпълнението им, поясняват още от Агенцията.


Бизнес Бургас