Вторник, 26 Сеп 2023
    
Камено

Общинският съвет в Камено прие Бюджет 2023

  07.09.2023 16:03  
Общинският съвет в Камено прие Бюджет 2023

 Изграждане на система за компостиране на зелени отпадъци, цялостна реконструкция на една от главните улици в град  Камено „Георги Кондолов“, основен ремонт на общински пътища, изготвяне на ОУП на общината, закупуване на камион за събиране на зелени отпадъци и сметосъбирачка, финализирането на Системата за ранно известяване опасност от наводнения и довършване на разширението на детската градина в село Черни връх, са част от заложените средства в капиталовата програма на Бюджет 2023 г. на Община Камено. В нея влиза и реновирането на площада в общинския център до Културния дом, заедно с прилежащите части.

 „Приетият днес бюджет от местния парламент за пореден път показва финансова стабилност и дисциплина. Целта ни е да направим възможно най-доброто с тези средства“, коментира след редовното заседание на Общинския съвет в Камено, кметът Жельо Вардунски.

През юни т.г Общината сключи и договор за безвъзмездно финансиране на подмяната на В и К в селата Желязово, Русокастро и Ливада, който е на стойност 2 933 614,04 лв.

Бюджет 2023 г. беше приет с пълно мнозинство от общинските съветници. Той е на стойност  20 021 900 лева, като делегираните от държавата дейности са в размер на 11 194 158 лв., а местните приходи са 8 827 742 лв., в т.ч. 210 000 лева от дарения, близо 3 млн. лева са по проектите, по които Община Камено кандидатства и успешно спечели през годината.

Капиталовите разходи на Община Камено са в размер 5 944 981 лв.

„Основните ни приоритети са свързани с подобрение на жизнената среда в общината. Освен важните инфраструктурни проекти, акцент поставяме и върху социалните, които са насочени към нуждаещите се и възрастни хора“, каза още кметът Вардунски.

По време на редовното заседание на Общинския съвет беше взето решение и за асоцииране на член от Камено в областната „В и К“ асоциация, който да настоява, след съгласувани проекти, за подмяна на довеждащите водопроводи в малките населени места, които разчитат на собствени водоизточници.


Анкета

Мнения

ИЗБОРИ 2023 Мнения Средец
Кметът на Средец Иван Жабов : Тръгвам към следващия вот със самочувствие от добре свършената работа
  26.09.2023 15:19      

Силвия Шатърова ПП ГЕРБ в Средец регистрира днес в ОИК документи за участие в местния вот