Сряда, 19 Апр 2023
    
Бизнес Общество

Публична фирма ще извършва дезинфекцията на граничните пунктове

  18.01.2023 16:03  
Публична фирма ще извършва дезинфекцията на граничните пунктове

Със свое решение Министерският съвет възложи на министъра на земеделието да създаде междуведомствена работна група с представители на Министерство на земеделието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на икономиката и индустрията, Агенция „Митници", Национална агенция за приходите и Българска агенция по безопасност на храните. Тя трябва да извърши анализ за необходимата материална база, финансови средства, персонал, информационни ресурси и други с оглед предприемане на необходимите действия за изпълнение на дейността по чл. 190, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност от публично предприятие.

Със същото решение се възлага на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните да предприеме необходимите действия за възлагането на дейността по дезинфекция на публично предприятие.


Анкета

Мнения

Култура Мнения
Диана Саватева: Страхувам се от скоростта, с която преминаваме през живота и която ограбва от нас възможността да бъдем създатели
  18.01.2023 10:23      

Поетът улавя дори и най-малката вибрация – на средата, на хората около себе си