Четвъртък, 15 Сеп 2022
    
Мнения Царево

Кметът на Царево -против новата защитена морска зона

  16.06.2022 14:24  
Кметът на  Царево -против новата защитена морска зона


На проведено заседание на Комисия в РИОСВ Бургас за обявяване на Защитена местност Корал кметът на община Царево депозира особено мнение и гласува против обявяването.
За да защити обществения интерес на жителите и гостите на община Царево, включително и на рибарските общности, инж. Георги Лапчев за пореден път се обяви против подхода на приемане на защитената местност – без обществен дебат и без достатъчна експертиза.
В опровержение на поредните манипулации по темата от независим общински съветник, който непрекъснато сменя позицията си относно защитената местност, правим следните уточнения:
1. Видно от приложения протокол, кметът на община Царево е гласувал против обявяването на морска защитена местност „Корал“.
2. Относно отделните видове забрани – преди събирането на Комисията, община Царево получи проект на Заповед със забрани, в която бяха поместени три забрани, като същите бяха публикувани. Една от тях беше и забрана на риболов.
3. По време на самото заседание на Комисията по абсолютно неприемлив и некоректен начин, без да бъде изпратена предварително, беше предоставена нова информация, с нови и най-различни забрани, срещу което кметът инж. Георги Лапчев категорично възрази и предложи заседанието да се закрие и да не се провежда.
Община Царево не е против обсъждането на защита по отношение на природата, вкл. и на морските пространства.
Община Царево е против това да се случва набързо, под външен натиск, без експертен дебат и анализ, без участието на заинтересованите страни и местната общност, пише в позиция на администрацията.
 


Анкета

Мнения

Мнения Царево
Кметът на  Царево -против новата защитена морска зона
  16.06.2022 14:24      

На проведено заседание на Комисия в РИОСВ Бургас за обявяване на Защитена местност Корал к