Понеделник, 22 Авг 2022
    
Бургас

ОУ „Любен Каравелов“ - Бургас сподели иновацията си с три партньорски училища и гостува в Пловдив по Национална програма „Иновации в действие“

  23.05.2022 10:32  
ОУ „Любен Каравелов“ - Бургас сподели иновацията си с три партньорски училища и гостува в Пловдив по Национална програма „Иновации в действие“

      От 2018-2019 година ОУ Любен Каравелов” - гр. Бургас е иновативно училище с проект „Развитие на творческия потенциал и научен интерес на учениците чрез въвеждане на модулно обучение“.

      Образователната иновация се основава на два основни принципа: достъпност и право на избор. Предоставя се възможност на учениците и техните родители да избират областите, в които децата да се обучават и развиват през четирите учебни години на началния етап на образование. Основната цел на иновацията е да се развият творческите заложби и научен интерес у учениците чрез модулно обучение по четири основни модула: Сценични изкуства, Изобразителни и приложни изкуства, Ръкотворен живот и Детска научна лаборатория.

        Национална програма „Иновации в действие“ дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.

        ОУ „Любен Каравелов“ - гр. Бургас бе домакин за трета поредна година по проекта „Иновации в действие“ от 18 до 20 май 2022 година. Гости са нашите приятели и партньори от иновативно СУ "Св. Седмочисленици" - гр. Пловдив и неиновативните училища ОУ „Черноризец Храбър" - гр. Варна и НУ „Христо Ботев“ - гр. Първомай. Форумът се откри от г-жа Пепа Марчева, директор на училището. В актовата зала на училището се проведе кръгла маса, по време на която преподавателите от различните модули представиха работата си по проекта в ОУ „Любен Каравелов“. В основата на успешната работа на учителя са творчеството и добрата екипна дейност – в това се убедиха и колегите от Пловдив, Варна и Първомай.

        Още с влизането в сградата на ОУ „Любен Каравелов“ - гр. Бургас усетиха една неповторима атмосфера. А нетърпението на учениците и любопитството им към всеки следващ час е желаният резултат от учителите. Изненадващо съчетаване на предметни области – математика и човекът и природата, хореография, музика, художествено слово, изобразително изкуство, същевременно ненатрапчиво и премерено използване на съвременни дигитални средства, с каквито училището е отлично оборудвано.

        Във всички дейности учители и ученици от нашите партньори бяха въвлечени в магията на модулното обучение в ОУ „Любен Каравелов“ и се запознаха, не само на теория, а и практически с иновацията на училището. Представени бяха общо 13 различни урока с 13 различни преподаватели, участващи в модулното обучение. Показахме, че един по-нестандартен начин за доближаване до света на децата може да бъде въвличането им в света на различните изкуства. Трябва да е ясно, че изкуството е спонтанно и не подлежи на предварително планиране. Именно това е и основната цел на иновацията на ОУ „Любен Каравелов"-гр. Бургас - децата да се научат да мислят, да се изразяват свободно, да споделят своите фантазии и идеи.

       През периода 3-5 юни 2022 година преподаватели и ученици ОУ „Любен Каравелов“ гостуваха на партньорите ни от СУ „Св. Седмочисленици“ гр. Пловдив. Запознаха се с иновацията – Методът „Монтесори’’ в начален етап. Иновацията обхваща паралелки в първи и втори клас. Наблюдаваха се часове от общообразователната подготовка и целодневната организация на учебния ден.

В основата на метода е ролята на учителя като ментор и съветник, който помага при преподаването на учебната програма и провеждането на дискусии, научни проекти, събития и експедиции. Той дава насоки за работа, а учениците са активни участници в поставената задача. Те имат правото да изберат как да работят – самостоятелно, в група, на масата или на земята. Учителите имат на разположение редица Монтесори обучителни материали, с които се създават разнообразни дейности. Залага се на спонтанното учене и интереса на всяко дете. Работи се индивидуално или групово според поставените задачи. Акцентът в обучението е насочен върху самообучението.

        Разгледаха се как изглеждат класните стаи в ''Монтесори'' стил. Свободата в Монтесори класната стая е подкрепена и от подредбата в самата нея – открити етажерки с материали, достъпни и готови за употреба, както и от работния процес. Всичко, което е изработено от децата, е на видно място в класната стая. В учебния процес има ограничения, които са изразени под формата на основни правила. Те са много, но се спазват от всички в групата, включително и от възрастните, и се прилагат последователно. Методът „Монтесори“ се реализира за втора учебна година в СУ „Св. Седмочисленици“.

         Обогатихме своите знания с един по-различен поглед към подготовката на учениците от начален етап.


Анкета

Мнения

Култура Мнения
Милена Добрева – вокален педагог: 24 май  е празник на светлината и надеждата
  23.05.2022 13:55      

Това е най-светлият празник на духовността, светлината и надеждата. След тежките времена, в които