Неделя, 03 Юли 2022
    
Царево

Община Царево:Невярни са твърденията, че кметът е призовавал рибари на протест срещу новата защитена зона „Корал“

  21.05.2022 13:30  
Община Царево:Невярни са твърденията, че кметът е призовавал рибари на протест срещу новата защитена зона „Корал“

Новата морска  защитена зона „Корал“ разбуни страсти в община Царево. В позиция на община Царево се казва, че са невярни твърденията на независим общински съветник за създаването й и се спекулира с името на кмета, народни представители и представители на изпълнителната власт

Ето и позицията на общината: 


1. На 29.03.2022 г. в община Царево е получено писмо от директора на РИОСВ Бургас, с което уведомява кмета на община Царево за необходимостта от излъчване на представител в комисии за обявяване на защитена местност „Корал“ и морска защитена местност „Корал“.
2. Към писмото са приложени предложения за създаване на защитени местности от сдружение „Да запазим Корал“ и Доклад - обосновка от еколог.
3. В приложената обосновка от еколог е посочено, че новата морска защитена територия е подходяща за възстановяването на вида тюлен монах. За тази цел е необходимо да се осигури акватория с режим от мерки на опазване, които да гарантират местообитание и хранителна база за вида. Също така се посочва, че акваторията предлагана за създаване на морска защитена зона „Корал“ е постоянно местообитание на:  морска свиня; афала; делфин; есетрови риби и др.
4. Изтъкнатите цели от сдружение „Да запазим Корал“ от своя страна включват и управление и поддържане на законосъобразен риболов, опазване на критичните местообитания за размножаване, отрастване, отхранване и зимуване на видовете и техните миграционни пътища; устойчиво ползване на възобновяемите природни ресурси; запазване на естествените обитания и популациите на защитени, редки, ендемични и реликтни видове; възможности за екологичен туризъм и духовно обогатяване.
5.  Твърденията на независимият общински съветник за това, че кметът на община Царево е плашил рибарите с новата защитена местност и ги е призовавал към протест са неверни.
Община Царево е заявила готовност за работа по темата и е излъчила свой представител в комисиите по създаването на новите защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, като целта, която ще следва кметът на община Царево е постигане на баланс в отношенията между природата и човека.