Вторник, 09 Nov 2021
    
Царево

ДНСК поръча на Синеморец да спре строежите

  11.08.2021 15:15  
ДНСК поръча на Синеморец да спре строежите

Във връзка с изпълнението на влязлата в сила заповед на РДНСК Бургас за премахване на незаконен колектор за отходни води в с. Синеморец, община Царево, началникът на ДНСК арх. Влади Калинов е дал предписания на общината и "Водоснабдяване и канализация-Бургас" ЕАД да предложат законосъобразно решение, което да позволи функционирането на канализационната система на населеното място, съобщи ДНСК.

Във връзка с това Калинов е издал указания на кмета на общината да наложи строителна забрана на територията на с. Синеморец по реда на чл. 198, ал. 1 т. 2 от ЗУТ за времето, необходимо за трайно решение на установения проблем с канализацията в района.

Това означава, че строителна забрана може да се налага със заповед на кмета на общината за времето, необходимо за извършване на проучвания за подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и за изграждането им.

Припомняме, на 30 юли 2021 г. РДНСК Бургас е извършила проверка по сигнал за незаконен строеж на "Канализационен колектор от съществуващата ревизионна шахта на главен канализационен колектор до Черно море", отвеждащ битовите и фекални води в залива "Свети Яни", находящ се между плажа при устието на река Велека и централен плаж "Бутамята" в село Синеморец, община Царево.

Извършената проверка по документи и на място на строежа е установила следното:

Съгласно одобрени инвестиционни проекти на 06.12.2001г. и издадено от главния архитект на общината разрешение за строеж № 116/07.12.2001г. е изграден строеж в с. Синеморец: "Експериментален пречиствателен модул за пречистване на отпадни води". Предвидено е било пречистените от него води да бъдат отведени, чрез дълбоководно заустване на 1800 м. в Черно море. При провеждане на пробни изпитания при експлоатационни условия на пречиствателния модул е било установено, че същият не е сработвал. В резултат на това е изпълнена байпасна връзка (незаконния колектор) между входната и изходната канализационни шахти на пречиствателния модул, по която са отклонени отпадните води.

Припомняме, РДНСК е установила, че това е в нарушение на издадена на 12 август 2008 г. заповед от същата институция - РДНСК Бургас - за забрана достъпа и ползването на въпросния колектор.

Освен това на 16 октомври 2008 г. от ДНСК е издадена Заповед за премахването на канализационния колектор, тъй като строежът е без необходимите за целта строителни книжа, според разпоредбите на ЗУТ.

В тази връзка и предвид бездействието на община Царево, е образувано административно наказателно производство срещу възложителя - кмета на община Царево, според разпоредбите в ЗУТ и ЗАНН.


Анкета

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 14 ноември?


Резултати

Мнения

Култура Мнения
Мариана ПОПОВА: Нямам самочувствие на голяма звезда, но съм професионалист, който знае какво прави на сцената
  11.08.2021 15:30      

Ще предложа на бургаската публика един много откровен, интимен и емоционален концерт