Събота, 17 Апр 2021
    
Бизнес

От EVN предлагат на регулатора нови цени на тока

  26.02.2021 13:12  
От EVN предлагат  на регулатора нови цени на тока

До края на месец март 2021 г. дружествата от групата на EVN България ще внесат в КЕВР заявленията си за утвърждаване на нови цени от 1 юли 2021 г.

Предложените от компанията цени ще са определени на база одобрените с ценовото решение от 01.07.2020 г. от КЕВР необходими приходи за текущия регулаторен период, индексирани с разликата между прогнозните количества пренесена енергия, заложени в текущия ценови период и реално достигнатите. Ще се вземе е под внимание и разликата между прогнозната цена, заложена от КЕВР, по която разпределителните дружества купуват енергия за покриване на технологичните си разходи от Българската независима енергийна борса и цената постигната на борсовия сегмент „Ден напред“, разликата между прогнозни и реализирани разходи за инвестиции,  инфлационен индекс и  разходи, отразяващи реалните нива на цените на балансиращата енергия.

В случай че до изтичане на срока за подаване на ценовите заявления (31 март 2021 г.) настъпят промени в нормативната рамка, те ще бъдат отразени от дружествата, съобщават от  EVN.


Анкета

Какво е политическото бъдеще на България


Резултати

Мнения

Мнения
Бойко Борисов: Ще съставим правителство
  14.04.2021 10:52      

Българският избирател категорично ни постави на първо място и затова ще подходим отговорно към съ