Четвъртък, 04 Мар 2021
    
Бургас

Бургаски учени разкриха опасни вещества във фините прахови частици

  04.12.2020 10:08  
Бургаски учени разкриха опасни вещества във фините прахови частици

Дона МИТЕВА

В навечерието на Европейска нощ на учените 2020 година, която се отбелязва на 27-ми ноември, от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” представиха аналитичен метод за определяне на най-опасните вещества във фините прахови частици (ФПЧ). Методът е  разработен от eкип под ръководството на гл. ас. д-р Ления Гонсалвеш-Мусакова.

Основната хипотеза е, че токсичността им зависи не само от техния размер, но и от техния състав, който е свързан със съдържанието на  т. нар. черен и кафяв въглерод, като продукти на горенето.

Експертите изследват частиците за съдържание на 19 различни полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Те имат канцерогенни и мутагенни ефекти и са мощни имуносупресори.

Анализите са част от проект „Изследване на въглерод и някои значими въглеводороди в атмосферен аерозол в градска среда“ (КП-06-Н34/9 (2019 год.)), под акроним CARBOAEROSOL, финансиран по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания“ от Министерство на образованието и науката. Водеща организация е Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) с ръководител на проекта доц. д-р Елена Христова.

Вземат се паралелни проби в два градски пункта - далеч от източници на замърсяване, в София и Бургас. За тази цел на територията на Университета бе изграден пункт за пробовземане, чиято работа изцяло е подчинена на БДС и ISO-стандартите. След това всеки от екипите анализира частиците за съдържание на различни вещества.

„Анализът на ФПЧ е много трудоемък и отговорен. Най-важното е техниката да работи по утвърдени стандарти, за да не подвежда гражданите.

Радвам се, че съм част от екипа, който представя достоверна информация, която да послужи за база на по-нататъшните изследвания”, коментира асистент Стела Найденова.

Анализът на ПАВ се извършва в Централна научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ) при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ чрез газова хроматография, съчетана с мас спектрометрия, което позволява отчитането на следови концентрации. Разработеният метод е изключително прецизен.

„За България изследванията на ПАВ са изключително актуални. От една страна поради факта, че регулярно се мери един-единствен представител от тази група - бензо(а)пирен на относително малък брой места (15 за страната), от друга страна, заради превишенията на европейските норми от 1 ng m-3 - през 2018-а са регистрирани такива в 9 от 15-те пункта, според доклад на МОСВ за 2019 г.”, подчертават бургаските преподаватели и подчертават, че усилията ни за подобряване на качеството на въздуха ще подобрят качеството на живот.      

Първите обработени резултати за състава на ФПЧ2,5 категорично показват, че не е превишена нормата за съдържание на бензо(а)пирен (единственият ПАВ, който се нормира по българското законодателство). Освен 19-те анализирани ПАВ, екипът от Бургас обработва и часови метеорологични данни, за да отчете спецификата при формиране на замърсяването и с максимална точност да определи източника. Използват се коефициенти на корелация, бензо(а)пирен еквиваленти, диагностични съотношения и други подходи. За да е представителен анализът на моделни резултати, трябва да бъдат обработени данните и от двата вида анализ, най-малко за 100 дни.


Анкета

Ще отидете ли да гласувате по време на пандемия?


Резултати

Мнения

Мнения
Доц. д-р Хюсеин Йеменджиев: Надявам се уредът ни за измерване на качеството на водата да се произвежда серийно
  29.11.2020 18:49      

Преподавателят във ВХТИ, заедно с колегата си проф. Валентин Ненов, са създатели на уникалното устройство