Понеделник, 18 Яну 2021
    
Мнения

Доц. д-р Хюсеин Йеменджиев: Надявам се уредът ни за измерване на качеството на водата да се произвежда серийно

  29.11.2020 18:49  
Доц. д-р Хюсеин Йеменджиев: Надявам се уредът ни за измерване на качеството на водата да се произвежда серийно

Името на доц. д-р Хюсеин Йеменджиев стана известно наскоро, заедно с това на неговия колега  проф. Валентин Ненов. Двамата успяха да създадат джобен уред, чрез който в рамките на 5 секунди може да установи качеството на водата. Доц. д-р Йеменджиев, който по образование е биотехнолог и има инженерна квалификация, е родом от Кърджали, детството и ученическите му години преминават в Ардино, а от 9 години живее и работи в Бургас. Преподавател е в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров”. 39-годишният изобретател разкри пред вестник „Черноморски фар“ повече подробности за устройството, което на практика може да замени лабораториите за качеството на водата.

 

Интервю на Михаил КОЛЕВ

- Доц. д-р Йеменджиев, Вие заедно с Вашия колега проф. Валентин Ненов, сте изобретатели на уреда, с който ще може да се измерва качеството на водата. Кое Ви провокира да създадете това устройство?

- Ние сме „ЕНОВА Н2О“ - стартъп, който беше създаден в университетската лаборатория по Tехнология на водата от мен и проф. Валентин Ненов. Бяхме провокирани от факта, че към момента един от най-важните показатели за замърсяване на водите – БПК (биологична потребност от кислород), който често е свързан с човешкото въздействие върху околната среда и водните екосистеми, не може да се ползва при нужда от бърза оценка на качеството на водите. Този показател носи незаменима информация за статуса на водите, но анализът му изисква пробовземане, транспорт до специализирана лаборатория, оборудване и 5 дни време до получаване на резултатите. Всичко това например лишава оперативния контрол на една пречиствателна станция за отпадъчни води от адекватна и навременна оценка на ефективността на процесите. Тази сложна и отнемаща време верига от природните водоизточници до лаборатория също така понякога прави невъзможно реалното установяване на инцидентни замърсявания на реките и езерата, а също и идентифицирането на източниците на тези замърсявания.

Познавайки добре практиките и проблемите на водния сектор и в частност на управлението на качеството на водите, искахме да създадем бърз метод, който да може да се прилага на място и да елиминираме всички изброени недостатъци на конвенционалния подход.

- Какво представлява самият уред, по какъв начин работи той?

- Нашият подход за анализ е базиран на ново поколение биосензори. Всъщност използваме живи микроорганизми, които реагират на замърсителите във водата с електрохимични сигнали, които ние измерваме. По-важното според мен обаче е, че устройството е преносимо, автономно и с него можете да определяте БПК когато и където пожелаете за секунди. В крайния продукт сме интегрирали и редица „СМАРТ” функции като GPS- етикетиране на всяко измерване, бързо споделяне на резултатите с платформи за Интернет на нещата и дори интеграция с индустриални системи за автоматизация. Това е възможно благодарение на факта, че използваме популярна мобилна платформа като среда, в която нашето приложение обработва и визуализира данните от биосензорите. Буквално телефонът ви се превръща в мини лаборатория.

- Колко време Ви отне да го направите? Вярвахте ли, че ще успеете да се справите?

- В това начинание освен нашия ентусиазъм и желанието ни за приложение на науката в реалния живот имахме и активната морална подкрепа на университета. В по-късен етап, след създаване на компанията, получихме незаменима помощ от Европейския институт за иновации и технологии и тяхната инициатива „EIT Climate-KIC Accelerator“. Техен партньор у нас са фондация „Клийнетх България“. Благодарение на обучението в акселераторската програма и на съветите на всички хора, ангажирани в нея, успяхме да направим своя личен преход от „учени с бели престилки” до предприемачи с умения за оценка на различните аспекти на бизнес екосистемата, включително пазар, конкуренция и клиентски потребности. Разбира се, в този етап създадохме и първите си прототипи и валидирахме технологията. Между другото, това е напълно в синхрон с последните политики на Европейския съюз. Неотдавна Европейската комисия публикува данни от проучване, според което общността произвежда почти половината от световната научна продукция, но няма нито един представител в топ 10 на високотехнологичните компании. Изводът на този доклад беше, че е необходимо да се създадат механизми за насърчаване на инициативите за генерирането на добавена стойност от научно-изследователската дейност. В този смисъл, мисля, че Университет „Проф. д-р Асен Златаров” е на едно от челните места в България с не един положителни примера.

Ако трябва да обобщим в някакъв конкретен време диапазон този процес на разработване на нашата технология от нулата до краен продукт, мисля, че имаме около 1 година подготвителна фаза и още 3 години активна работа в рамките на „ЕНОВА Н2О“. 

- Доколко резултатите могат да се считат за надеждни?

- За да потвърдим надеждността на получаваните с нашия уред данни, сме извършвали редица тестове при директно паралелно сравняване на резултатите с тези получени чрез конвенционалния метод. Освен в лабораторна среда, такива тестове са извършвани и с реални проби от природни и отпадъчни води, включително съвместно с ВиК-Бургас. Резултатите ни дотук показват много добро съответствие с реалното състояние на изследваните проби по отношение на органичните замърсители в тях.  Всеки метод крие определена стандартна грешка в себе си, но за разлика от класическия подход, при сензорните измервания субективната грешка, която се трупа на всеки етап и по пътя на пробите от обектите, които се изследват, до лабораторните колби и епруветки е сведена до минимум.

- А в помощ на какво биха могли да бъдат тези резултати от Вашия уред и в кои отрасли може да бъде приложим той?

- Всички нови и усъвършенствани инструменти за анализ за различни параметри на околната среда, включително водите, помагат за подобряване на екологичния мониторинг, а оттам и до поддържането на по-добро здраве на екосистемите. Това  е директно свързано и с нашето здраве и качество на живот, защото природата и екосистемите са източни на незаменими ресурси за нас. Водата е само един от тях, но е изключително важна – не само заради своята биологична роля, но и за всеки един отрасъл на индустрията.

Конкретно за „ЕНОВА“, мисля, че разработваните от нас продукти са основно насочени към клиенти, които оперират инфраструктура в целия воден цикъл от водоизточниците до пречистването на отпадъчните води.  Разбира се, много други сектори също имат определени изисквания към качеството на водите, които ползват и разчитат на собствени или външни лаборатории, които също са потенциални потребители за нас. Допълнителните функции, които ние сме интегрирали в устройството, пък могат да бъдат много полезни при контрола на замърсяването на водите. Мога да дам пример с вече споменатата възможност за запис на GPS-координати към всяко измерване. На практика можете да се разходите и да направите серия от замервания в различни точки на дадено езеро или река и по-късно да визуализирате резултатите върху дигитална карта на водния обект. Точките, в които се установят завишени стойности на параметъра, могат директно да ни насочат към източника на замърсяването.

- Ще има ли масово производство на устройството? Ще може ли да бъде достъпно за всеки един човек?

- Надяваме се да се стигне ако не до масово, то поне до серийно производство. В интерес на истината, в момента подготвяме първа малка серия на подобрен вариант на първия ни уред, с която искаме да отговорим на нуждите на няколко различни типа клиенти. Засега смятам, че сме насочени основно към професионални потребители, които ползват нашите устройства за специфични дейности, свързани с технологиите и управлението на питейните и отпадъчните води, както и в екологичния контрол. Далечната ни амбиция е да създадем един комплексен инструментно базиран подход за мониторинг на водите, в който да могат масово да се включат и непрофесионалисти, които имат отношение към околната среда и по този начин ежедневно да се снемат качествени характеристики от десетки и стотици различни точки на водоемите. Тези данни, разбира се, биха могли да се ползват от институциите и да бъдат достъпни за гражданите чрез уеб базирани платформи и приложения.

- Има ли вече интерес от страна на държавата и частния сектор към изработеното от Вас устройство?

- Още преди две години ни беше засвидетелстван институционален интерес от страна на Европейската комисия, която ни отличи като най-добра млада компания в категория „Води”. В момента имаме добри отношения с представителите на водния бранш в България в лицето на Българска асоциация по водите, чийто корпоративен член сме от година. Имаме редица срещи с ВиК-оператори, предприятия от различни сектори, а също и академични организации. С всички тези компании и организации сме на различен етап - от предпродажбени споразумения и съвместни тестове до вече реализирани продажби.


Анкета

Ще отидете ли да гласувате по време на пандемия?


Резултати