Понеделник, 01 Мар 2021
    
Бургас

БСП-Бургас иска спешна сесия за темата с водата на Бургас и региона

  27.11.2020 14:19  
БСП-Бургас иска спешна сесия за темата с водата на Бургас и региона

Общински съветници от БСП-Бургас отправят искане за извънредна сесия на Общински съвет – Бургас, с цел изслушване на представител на Министерство на околната среда и водите и управителя на ВиК – Бургас. Поводът е информация, изнесена от министъра на околната среда и водите Емил Димитров в Народното събрание за състоянието на яз. „Камчия” и предстоящия воден режим на гр. Бургас. В резултат на това бе инициирана спешна среща от страна на народния представител от „БСП за България” Николай Тишев, председателя на ОбС на БСП – Бургас   Живко Господинов и ръководителя на групата съветници на БСП Христо Панайотов с председателя на Общински съвет – Бургас проф. Севдалина Турманова.

Ето и целия текст на искането:
Ние, долуподписаните, със сериозно притеснение следим наличния полезен обем на язовир "Камчия" в последния близо месец. Съгласно информацията публикувана в „Ежедневен бюлетин за състоянието на водите“ на МОСВ към 16.10.2020 г., е видно, че наличният полезен обем е в размер на 41.293 млн. м3 или 26.26%, а месец по-късно на 26.11.2020 г. той вече е спаднал до ниво от 32.290 млн. м3 или 20.53%. От посочените числа се вижда, че за разглеждания период обема е спаднал с 9.003 млн. м3, а при запазване на този темп на намаление той ще бъде изчерпан в рамките на 3-4 месеца. Притеснителна е и продължаващата тенденция за намаляване, като от бюлетина е видно, че в разглеждания период средноденонощният приток е с близо 10 пъти по-малък от средноденонощния разход на вода. В тази връзка, в качеството ни на членове на Председателски съвет към Общински съвет - Бургас, предлагаме да свикате извънредно заседание, с дневен ред: „Изслушване на представител на Министерство на околната реда и водите и управителя на ВиК-Бургас относно нивото на водата в язовир „Камчия“ и предприемане на мерки за решаване на проблема с ниските водни нива.“
С уважение: Живко Господинов – Зам. -Председател Общински съвет – Бургас
Христо Панайотов – Ръководител група общински съветници ПП БСП


Анкета

Ще отидете ли да гласувате по време на пандемия?


Резултати

Мнения

Мнения
Доц. д-р Хюсеин Йеменджиев: Надявам се уредът ни за измерване на качеството на водата да се произвежда серийно
  29.11.2020 18:49      

Преподавателят във ВХТИ, заедно с колегата си проф. Валентин Ненов, са създатели на уникалното устройство