Понеделник, 23 Nov 2020
    
Бургас

Ученици се потопиха в тайните на науката

  21.10.2020 17:25  
Ученици се потопиха в тайните на науката

Дона МИТЕВА

 

 

Факултетът по природни науки на бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров"  предложи на ученици от „Александър Георгиев – Коджакафалията“, „Иван Вазов“, руската гимназия и други бургаски училища   следобед в света на забавната наука.  Те  се докоснаха до  интересни демонстрации, добро настроение и викторина с награди. Фоайето на "Неорганичния корпус" се изпълни с глъч и любопитни погледи. Мотото на следобеда бе "Науката променя живота".

Основна цел на събитието бе повишаване на осведомеността и привличане на нови студенти по природни науки и технологии (STEM) чрез отворени врати в университета. То е част от инициативите по проект КТРИО 4, предшестващи Европейската нощ на учените, която през 2020 година ще се проведе на 27 ноември.

По време на откриването проф. Сотир Сотиров, Зам.-ректор по международно сътрудничество и СДК каза: „Целта е да насърчим младите хора да влязат в университетите и да се запознаят с това, което правим. През последните години STEM – направлението поизостана от фокуса, затова събитията, организирани тук цели за влезете в лабораториите, да разгледате, това, което нашите колеги правят“. Той благодари на ръководството на природния факултет за подготовката на вълнуващия следобед.

Към поздравленията се  присъедини и проф. Севдалина Турманова, която е председател на Общинския съвет, но и част от преподавателския екип на университета. Тя заедно със зам.-кмета Весна Балтина по стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата, бяха гости на събитието.

„Убедена съм, че след малко в лабораториите вие ще станете свидетели на интересни демонстрации. Ще видите приложението на много физични и химични закони и да почувствате как науката може да промени живота. Благодаря ви че сте тук. От името на Общински съвет – Бургас и лично от мое име съм щастлива, че университет „проф. д-р Асен Златаров“ подкрепя всички образователни инициативи, всички образователни политики и най вече STEM- направлението“, приветства присъстващите проф. Турманова.

„Искам да се обърна към учените: нашите желания и надежди са във вас. Искам да се обърна и към учениците, които гостуват тук – вие сте попаднали на едно място, където знанията са това, с което можете да  сбъднете мечтите си. Уверена съм, че без наука, без усилията, които полагат тук тези преподаватели няма да можем да вървим напред“, обърна се към присъстващите Весна Балтина и пожела на младите хора да намерят своето призвание.

Още с първата демонстрация на химични реакции, извършена от студенти от специалност "Химия"  грабна вниманието на гостите. На привидно бял лист, след напръскване със специален разтвор  се появи приветствен надпис.

След това учениците имаха възможност да наблюдават  пясъци от различни точки на света, мъхове, лишеи, пера от птици под дигитален микроскоп. Представена бе и дейността на студентите от катедра "Екология и опазване на околната среда", които разказаха за  езерата като изчерпаем ресурс и микрополимерите по Българското Черноморско крайбрежие.

Направени бяха демонстрация на дрон за мониторинг на околната среда; Измерване на нивото на шума в определен район и демонстрация на лабораторни анализи за храни и води; Демонстрация на работна станция за измерване на концентрацията на фини прахови частици.

Финал на следобеда сложи викторината с награди за участниците.