Вторник, 26 Яну 2021
    
Мнения Общество

Проф. д-р Севдалина Турманова, председател на Общински съвет – Бургас и областен координатор за учене през целия живот за област Бургас:Нека всички заедно бъдем посланици на знанието

  16.10.2020 11:50  
Проф. д-р Севдалина Турманова, председател на Общински съвет – Бургас и областен координатор за учене през целия живот за област Бургас:Нека всички заедно бъдем посланици на знанието

-Проф. Турманова, преди броени дни град Габрово бе домакин на шестите поред Национални дни за учене през целия живот. Вие получихте наградата „Златен ключ“ за съществен принос към изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни и за активната Ви дейност като областен координатор за учене през целия живот за област Бургас. Като се обърнете назад, каква е Вашата равносметка за изминалите 6 години, в които у нас се реализира проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“?

- Чест и привилегия е за мен да получа Годишната награда "Златен ключ" за съществен принос към изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни! Като областен координатор за област Бургас съм щастлива да я споделя с инж. Виолета Илиева, началник на РУО - Бургас и заместник областен координатор по Програмата, и безспорно с вси

Да учим през целия живот е истинско предизвикателство в бързо променящия се свят на нови технологии, комуникации и нова свързаност. Като областен координатор на програмата за учене през целия живот се гордея, че област Бургас беше една от първите, която създаде областна координационна група и в която този процес стана част от живота на участниците. Това ги вдъхнови за нови инициативи и даде хоризонт за друга професионална реализация и друга по-добра алтернатива за обучаемите възрастни. Привилегията да сме граждани на Европа и на света е също и ангажимент на всички нас да отговорим на високите очаквания, да защитим и заслужим постигнатото, както и да го надграждаме. Затова мисията ми е да полагам усилия, за да бъдат призовани и увлечени колкото се може повече хора да сбъдват смели инициативи за друга професионална реализация и друга по-добра алтернатива. Нека продължим да работим за безупречната организация в платформите за дистанционно обучение, да подкрепяме културните институции – музеи, библиотека, галерии, читалища, където в атмосфера на творчество и академичност не само се придобиват нови знания и умения, но се подобрява качеството на  формираните умения.чки Вас, които неуморно работите, за да бъде този процес разпознат и да обхване все повече възрастни от всички поколения.

За осигуряване на по-голяма публичност на добрите идеи и практики, за да умножим постигнатото, ще работят посланиците на ученето през целия живот на създадената европейска платформа за учене през целия живот ЕPALE. Ученето през целия живот осигурява на възрастните с ниска квалификация достъп до възможности за повишаването й чрез леснодостъпна процедура, която се състои от оценка на уменията, специално разработено предложение за учене и наставничество. Предвидена е и възможност за признаване на придобитите знания и умения с цел придобиване на квалификация или достъп до работни места. Високата необходимост от квалификация и преквалификация на населението на възраст 25-64 години е основното предизвикателство в този сектор.

Профилът на област Бургас – образователна структура на населението на възраст 25-64 години през 2018 година може да определим така:

Район Висше Средно Основно и по-ниско
България 28,2 54,4 17,4
Област Бургас 23,6 56,3 20,1

- Какви са предизвикателствата и кои са проблемите?

- Секторът за учене на възрастни изисква много усилия на всички заинтересовани страни. Това е най-слабо развитият сектор в общата система за образование и обучение с ниско участие на възрастните. Данните сочат, че броят на хората с ниска квалификация е почти два пъти по-голям от работните места, които им се предлагат – 667 хил. души – 357 хил. работни места, а голяма част от хората със средно ниво на квалификация нямат или са с недостатъчни цифрови умения. Само 2,5% участват във формално образование и обучение или в неформално обучение – УЦЖ. Основни пречки за включване в обучение на възрастни са липса на подкрепа от работодателя, и фактът, че не се предлага обучение на достъпно (близко) разстояние. Част от желаещите не успяват да се включат поради здравни проблеми или напреднала възраст, за други обучението е твърде скъпо и не могат да си го позволят, а немалка част не разполагат с време, поради служебни задължения или защото са организирани в неудобно време.

Работата по постигане на Националните цели за учене през целия живот трябва да продължи и в новия програмен период, където ключови инвестиционни приоритети за България в новия програмен период ще бъдат: умения, инфраструктура, научни изследвания и иновации.

Повече информация за Анализ за състоянието на сектора за учене на възрастни на областно ниво може да всеки намери наhttp://lll.mon.bg/uploaded_files/analiz-burgas.pdf

- Бяхте участник в  международна конференция, посветена на ученето през целия живот. Къде е мястото на България в този аспект?

- Конференцията в Словения се проведе през септември, събирайки on line представители на 28-те страни-членки и фокусира внимание върху анализи за достигане до конкретни групи - какви инструменти, партньори и финанси ползват отделните държави, за да се разберат в дълбочина процесите на ученето на възрастни. Споделени бяха инициативи и практики, свързани и населението като манталитет, култура и др. Представих състоянието на сектора в област Бургас и нашия опит в този сложен процес, в контекста на националните ни политики в този сектор. Продължаването на работата по създаване на общности за трансфериране на идеи и знания в съюза, за занимаване с бъдещите предизвикателства в този сектор, за ангажираността на държавите – това бяха част от темите за дискусия през двата работни дни на форума. Разбирането за значимостта от повишаване на видимостта на направеното, за блоковите новини в платформата за учене EPALE, за разпространяване на знанието – това е важното за бъдещето на Европа! Да държим пръстите си на пулса на процеса „Учене през целия живот“ – само така съдържанието на платформата EPALE ще остава уместно и ангажиращо за своята разнообразна общност. През 2019 година 120 000 потребители са ползвали платформата, включително и български граждани. Анализаторите предполагат, че през 2020 година техният брой ще нарасне на 140 000, а през 2021 година – на 160 000 души. Анализите показват, че основната част от потребителите ползват платформата за учене и за да продължат образованието си.

- Какво предстои? Какви са бъдещите намерения и планираните приоритетни дейности?

- Предстои изграждане на онлайн портал „на едно гише“ за образование, обучение и кариерно ориентиране на възрастни. Развитието и разширяването на системата за кариерно ориентиране и осигуряване на условия за формиране и развитие на умения за планиране на кариерата при възрастните ще продължи да бъде водещ приоритет. Популяризиране на ученето през целия живот сред всички слоеве на населението като фактор за личностно развитие, устойчива заетост и социално включване трябва да продължи и да стане част от нас. Сътрудничеството е най-важният елемент за развитие на сектора за учене на възрастни!

Вашата медия „Черноморски фар“ беше отличена за регионална медия с изключителен принос по популяризиране на образователните политики на учене през целия живот. Вярвам, че партньорството ще продължи, защото е важно всички образователни инициативи, практики и реализирани идеи да достигат до нашите читатели навреме и професионално представени. Ролята на социалното партньорство за развитие на сектор „Образование“ и политиките и дейностите на СБУ за качествено и модерно образование, висок обществен имидж на заетите в сектора е определяща. Успехите на Бургас в сектор „Образование“ безспорно са резултат и от добрия диалог през годините със социалните ни партньори. Ако трябва с една дума да го определя, тя ще бъде „Заедно“. Заедно се изправяме пред промените на сектора, заедно се опитваме да се справяме в изключително динамична среда, заедно споделяме гордостта от успехите си, които са безбройни в различните направления. СБУ винаги e бил коректeн и отдаден партньор по пътя ни нагоре и вярвам, че тепърва ще се радваме на още по-големите успехи на национално, и в частност на Бургас в сектор „Образование“. Качественото и модерно образование в моя град не е просто цел – то е реално случващ се процес с усилия от страна на всички участници в него, включително и на социалните ни партньори. Оценявам много високо политиките и дейностите на СБУ, и това означава, че не трябва да спираме да полагаме усилия, трябва всички заедно да продължим в същата посока.

- Най-интересното от тазгодишното издание?

- Бургас беше домакин на първото и второто издание. Шестото издание на Националните дни за учене през целия живот показа Габрово като център на знание и просвета. Националната Априловска гимназия в Габрово събра участниците за откриване на фотодокументалната изложба "30 години Синдикат на българските учители". Националният музей на образованието в Габрово бе домакин на много инициативи, свързани с ученето през целия живот. Творчески ателиета в прочутата Дечкова къща, рисуване върху коприна, с мотото „160 години Габрово в картини“ и представяне на образователни инициативи в Музейното училище бяха част от духа на Дните.  Регионалната библиотека „Априлов-Палаузов" като място за учене през целия живот представи възможностите за различни обучения и придобиване на много нови умения. Техническият университет - Габрово демонстрира най-новите приложения в областта на роботиката, осветителната техника и машиностроенето! И разбира се, изложението на институциите за образование и обучение на възрастни, където всяка година се представят добри инициативи и вдъхновения.

В заключение: Вярвам, че работата ни през тези години в сектора за учене на възрастни ни промени и продължава да променя живота ни в положителен аспект. Убедена съм, че докато мислим в каква посока да поемем, за да се справим с предизвикателствата в сектора, не трябва да забравяме, че винаги сме били най-силни когато сме били обединени, смели и уверени, че можем да оформим бъдещето си заедно. Затова призовавам всички Вас, бъдете посланици на знанието и независимо от трудностите, нека да продължим диалога в общността, която създадохме, като въвличаме възможно най-широк кръг от заинтересовани страни. Най-доброто, което имаме на този етап, постигнахме всички ние заедно и от всички нас зависи какво ще е бъдещето на процеса „Учене през целия живот“! Непреходна е народната мъдрост „Век живей, век учи“!

 

 


Анкета

Ще отидете ли да гласувате по време на пандемия?


Резултати

Мнения

Мнения Поморие
Галина Мешкова, еколог: Климатичните промени намаляват видовото разнообразие на птици
  24.10.2020 15:10      

Галина Мешкова е дългогодишен сътрудник на СНЦ „Зелени Балкани“, завършил