Понеделник, 23 Nov 2020
    
Бизнес

Парите за превозвачите: една напред, две назад

  11.10.2020 12:56  
Парите за превозвачите: една напред, две назад

На 13 октомври, вторник, от 11:00 часа, в залата на Националния пресклуб на БТА, ще се състои пресконференция на тема „Спешна необходимост от държавна помощ за туроператорите, за да продължим да работим.

Седем месеца след обявяването на извънредно положение в България, поради Ковид пандемията, българските туроператори се нуждаят от спешна държавна помощ, за да продължат да работят. Каква помощ искат те, каква е реалната ситуация след месеци на пълна забрана на дейността и тотално ограничение на пътуванията? Това са само част от въпросите, на които ще се направи опит да бъдат дадени отговори.

Поканени са Вицепремиера и Министър на туризма г-жа Марияна Николова и представители на Министерството на финансите и на Министерство на икономиката.

Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията е обявило обществена поръчка за предоставяне на експертна подкрепа при подбора на заявления по мярката „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от МТИТС“.

Поръчката е с прогнозна стойност 70 000 лв., а срокът за подаване на оферти е 12 октомври 2020 г. Спечелилата фирма трябва да предостави експертна подкрепа за разглеждане и оценка на заявленията, които превозвачите ще подават за отпускане на помощ. Численият и състав трябва да е не по-малък от 35 служители, а срокът за изпълнение на договора е 50 дни.

„Като вземем предвид срокът за подаване на оферти по процедурата, времето, необходимо за тяхното разглеждане, обжалване и сключване на договор с консултанта, реално помощта за превозвачите се очаква да стигне до тях най-рано догодина. И това на фона на близо 7 месеца празни приказки от страна на министър Желязков и неговия екип за това колко много усилия полага ведомството, за да осигури бързо жизнено необходимата подкрепа за бранша”, коментира Радка Мандилова, председател на Национално сдружение „Случаен превоз”. По думите й около една трета от предприятията, които извършват туристически превоз, са в несъстоятелност или в процедура по отнемане на лиценза, поради невъзможност да докажат финансова стабилност, хиляди заети в бранша от месеци получават обезщетение за безработица, стотици други самоосигуряващи се лица са лишени от всякакъв доход.

Според превозвачи, въпреки обещанието да придвижат процедурата максимално бързо, двете ведомства са предприели напълно излишната стъпка да предоставят бюджета от 30 милиона първо на министерството на транспорта,като единствен бенефициент. „Това не само забави, но и утежни процеса”, изтъква Мандилова. Според нея по-оптималният вариант е финансирането да е през Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, подобно на останалите мерки за микро-, малки и средни предприятия. „Остава загадка защо МТИТС трябваше да разпределя парите при положение, че очевидно не разполага с административен капацитет за това.