Четвъртък, 22 Oct 2020
    
Общество

Родители на първолаци и осмокласници искат помощ от държавата

  30.09.2020 14:42  
Родители на първолаци и осмокласници искат помощ от държавата

Ина ПЕТРОВА

Кризата, предизвикана от коронавируса, кара все повече родители да търсят помощ от държавата за своите ученици. Над 1650 семейства с първолаци вече са подали заявления за подпомагане в Бургаска област. От тази година и родители на осмокласници могат да кандидатстват за целева помощ. За нея кандидатите в областта до момента са над 1100. Данните са от Регионална дирекция „Социално подпомагане“, която продължава да приема документи. Сумата, която държавата отпуска и тази година е 250 лв.

„Над 1400 семейства на първолаци вече са одобрени за целевата помощ, но броят им продължава да расте. Най-много са подадените заявления в община Бургас, след това се нарежда община Айтос, както и общините Руен,  Поморие, Карнобат“, каза Маринета Султанова, главен експерт в Регионална дирекция „Социално подпомагане“ в Бургас.

Родителите, които могат да разчитат на тази помощ, трябва да докажат със служебни бележки дохода си, който  не трябва да надвишава 450 лева месечно на член от семейството за предходните 12 месеца. Помощта се отпуска без условия за доход за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето. Представя се и удостоверение от съответното учебно заведение, че детето е записано в първи клас  на държавно или общинско училище.

Такива са критериите и пред родителите на осмокласници. Те за първи път получават подобно подпомагане, но социалните отчитат интерес към мярката. И тук най-много заявления са подадени в община Бургас, доста кандидати има също в Айтоско, Карнобатско и Несебърско.  „Вече са отпуснати помощи за 885 семейства с 906 деца, като след 15 септември е най-активният период за кандидатстващи по това подпомагане“, каза Султанова.

От тази  година изплащането на еднократната помощ за ученици се извършва на два пъти. „Петдесет на сто от размера на помощта се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а останалите петдесет на сто в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи“, поясни Султанова. Целта е родителите да могат да покрият поне част от разходите при тръгването на децата им на училище. 

Семействата ще трябва да възстановят помощта, ако ученикът  не постъпи в училище или ако в рамките на един месец има 5 отсъствия без уважителни причини. Документи могат да се подават до 15 октомври.


Анкета

Каква зима ни очаква?


Резултати

Мнения

Култура Мнения
Красимир и Мария Слабакови – художници:Фазаново е нашата носталгия
  20.10.2020 15:18      

Хлябът ни не е предназначен за препродаване, той е направен за споделяне. Това, което се споделя чрез него не е насъщният, а добротата