Четвъртък, 22 Oct 2020
    
Бургас Спорт

Феновете на „Нефтохимик Бургас 1962“ готови да приемат акциите

  30.09.2020 13:11  
Феновете на „Нефтохимик Бургас 1962“ готови да приемат акциите

Феновете на „Нефтохимик Бургас 1962“ поискаха акциите на клуба при условие, че новият собственик на акциите на общината – Анелия Златкова не успее да ги убеди в намеренията си, че ще спасява клуба. В позиция до медиите те коментираха събитията от вчерашната сесия на Общински съвет, където по докладна записка на председателя на Спортната комисия Йордан Георгиев, акциите на общината бяха дарени на Златкова. Те останаха недоволни от решението на местния парламент, като по думите на Ивайло Стаматов „си измиха ръцете от клуба“.

„В случай че г-жа Златкова не успее да ни убеди в сериозните си намерения и не ни предостави гаранции под формата на предварителни договори със спонсори, както и конкретна стратегия за развитието на клуба в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, в качеството на акционер чрез СНЦ футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“, изразяваме готовност да приемем пакета от акции, когато ни бъдат предложени за придобиване по реда на чл. 12, ал. 3 от Устава на акционерното дружество, с което ще се наемем:

- да осъществим контакт с максимално много фирми от Бургас и страната в търсене на решение за спасението на клуба в краткосрочен план и предложения за сътрудничество в средносрочен и дългосрочен;

- да потърсим ново ръководство за клуба (опитът ни показва, че нашето място не е в управлението, а на стадиона);

- да гарантираме законност и прозрачност пред всички настоящи и бъдещи спонсори на клуба;

- като мажоритарен акционер вместо Община Бургас, да бъдем органът, който разглежда, проверява и оценя всички бъдещи кандидатури на кандидат- акционери и на свой ред им продава/дарява акциите си;

- да организираме избори за нов председател на СНЦ „Нефтохимик Бургас“, като безусловно се разграничаваме от досегашния Николай Тодоров, който отдавна няма отношение към фенската общност на Нефтохимик Бургас.

Настоящото изявление не представлява отказ от сътрудничество с г-жа Анелия Златкова или другия акционер г-н Павел Бошнаков, а напротив, след абдикацията на Община Бургас, е покана за разговори с тях, както и с всички заинтересовани”, пишат феновете.


Анкета

Каква зима ни очаква?


Резултати

Мнения

Култура Мнения
Красимир и Мария Слабакови – художници:Фазаново е нашата носталгия
  20.10.2020 15:18      

Хлябът ни не е предназначен за препродаване, той е направен за споделяне. Това, което се споделя чрез него не е насъщният, а добротата