Сряда, 21 Oct 2020
    
Бургас

Наредба предвижда: До 300 лева глоба за фалшив или изтекъл инвалиден стикер

  13.09.2020 16:07  
Наредба предвижда: До 300 лева глоба за фалшив или изтекъл инвалиден стикер

Важният нормативен акт влиза за разглеждане в Общински съвет – Бургас

 

Георги РУСИНОВ

 

От 100 до 300 лева ще е глобата в Бургас за фалшив или изтекъл инвалиден стикер. Това ще залегне в новата наредба, която ще урежда индивидуалното паркиране на хора с тежка инвалидност. Тепърва предстои тя да влезе за обсъждане в постоянните комисии на Общински съвет – Бургас. Общественият посредник Тодор Стамболиев е дал свое становище по проекта на наредбата, което по думите му е било възприето и предлаганите от него корекции са нанесени.

„Един нормативен акт, когато подлежи на контрол, съдебният орган се интересува най-вече от две неща. Дали Общински съвет е орган, който може да приема такъв нормативен акт и ако да, дали не урежда обществени отношения, които са уредени от по-висшестоящ нормативен акт – наредба или закон. Така че аз когато съм издал становището си по проекта за наредба е възможно и да не съм догледал някои неща. Погледнал съм го чисто юридически. Като такъв прочит забелязах няколко работи“, обясни той пред репортер на „Черноморски фар“.

Едно от нещата, които е забелязал е, че няма нужда в наредбата да се посочва образеца на картата, която ще ползва лицето с увреждания. Това е посочено в Закона за движение по пътищата. Също в него е посочен и образецът на фишовете.

„Отделно от това в наредбата беше предвидено едно наказание за малозначителност. Допускаше се да се налага глоба с фиш. Законът обаче казва, че такива наказания, дали ще е малозначително, или по време на констатиране на нарушението, могат да бъдат налагани само, когато са предвидени в закон или указ. Наредбата на Общински съвет – Бургас не попада сред тези нормативни актове и такива наказания за такива нарушения не могат да бъдат регулирани от нея“, посочи Стамболиев.

Така че фишове няма да могат да се връчват, но глоби ще има.

„Самото наказание за нарушение – дали ще е маловажно, или констатирано на място, ще става с акт за установяване на административно нарушение по тази наредба. След това се издава наказателно постановление по предвидения от закона ред, чрез който се събират глобите“, каза той.

На последното заседание на Транспортната комисия, което е било специално за разглеждане на постъпилите становища са изяснени и глобите. Освен за изтекъл и фалшив стикер, от УКОРС и полицията ще следят и за неправомерно ползване на стикера, както и за паркиране върху инвалидни места. Последното и сега се санкционира с 200 лева по Закона за движение по пътищата.

„Заимствал съм текстове от софийската наредба, която е основната при направата на нашата. Предложил съм 2-3 нарушения, които да се санкционират. Разбрах, че това мое становище е минало през работно заседание на Транспортната комисия и е прието. Корекциите са нанесени в наредбата, която тепърва ще тръгне за разглеждане в постоянните комисии. Надявам се на тази сесия на Общинския съвет тя да бъде в дневния ред. Не мога да кажа, че съдебната практика е постоянна в нашата държава, но не съм аз органът, който ще издава тълкувателни решения. В крайна сметка, има и Правна комисия, която също ще разгледа наредбата. Опитвам се да съм в помощ, когато се съставят нормативни актове и ще продължавам да го правя. Важно е, когато се създава един нормативен акт да няма възможност за много превратно тълкуване на нормите. Колкото по-изчистена е една нормативна уредба, толкова по-добре“, обясни общественият посредник.


Анкета

Каква зима ни очаква?


Резултати

Мнения

Култура Мнения
Красимир и Мария Слабакови – художници:Фазаново е нашата носталгия
  20.10.2020 15:18      

Хлябът ни не е предназначен за препродаване, той е направен за споделяне. Това, което се споделя чрез него не е насъщният, а добротата