Четвъртък, 01 Oct 2020
    
Бургас

10 000 лева глоба за шефа на РДНСК-Бургас за конфликт на интереси, проверявал съпругата си

  30.07.2020 16:49  
10 000 лева глоба за шефа на РДНСК-Бургас за конфликт на интереси, проверявал съпругата си

Конфликт на интереси е установен по отношение на инж. Милен Ненчев – началник на РДНСК – Бургас, съобщават от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Установено е, че до 04 август 2017 г. той е бил управител и едноличен собственик на „Консултант 7 БГ“ ЕООД, с предмет на дейност консултантски услуги, инвеститорски контрол и строителен надзор, след което прехвърлил капитала на дружеството на съпругата си. Тя е била едноличен собственик до 21 февруари 2020 г. На 27 март 2018 г. е сключен договор за строителен надзор между „Консултант 7 БГ“ ЕООД и инвеститор, за осъществяване на строителен надзор на „Смесена сграда с паркинг“ в Бургас.

В процеса на строителство на този обект, в РДНСК – Бургас, с началник инж. Ненчев, са постъпвали жалби за нарушения на ЗУТ. Проверките, извършвани от негови подчинени служители, не са установявали каквито и да е нарушения при изграждането на сградата, чийто строителен надзор е осъществяван от дружеството, собственост на съпругата на началника на РДНСК, за което той е подписал и съответни писма до подателите на жаблите.

С решението на КПКОНПИ е наложена глоба в общ размер на 10 000 лв.


Анкета

Каква зима ни очаква?


Резултати

Мнения

Култура Мнения
Доц. Георги Лозанов: Не се учим от миналото, но се отъждествяваме с него
  30.09.2020 10:26      

Журналистиката и документалистиката донякъде си приличат, документалното кино се занимава основно със собствената си завършеност, цялост, а журналистическият текст е прагматичен текст