Понеделник, 30 Nov 2020
    
Бургас

Заместник-кметът Чанка Коралска за Росенец: Градоустройството не се прави на площадите

  28.07.2020 13:16  
Заместник-кметът Чанка Коралска за Росенец: Градоустройството не се прави на площадите

Докладната не ощетяваше публичния интерес, смята тя

 

Силвия ШАТЪРОВА

 

По време на дебатите по казуса „Росенец“ и отмяната на решението на Общински съвет – Бургас от 28 април, изказване направи и заместник-кметът по строителство на Община Бургас инж. Чанка Коралска. Дебатите преминаха най-вече в нападки между ГЕРБ и Константин Бачийски от СЕК. Въпроси бяха зададени и защо това се случва сега, няма ли как да отпадне само точка 3 от докладната и други.

Ето какво отговори от трибуната на местния парламент Коралска:

Уважаеми господа общински съветници,

заставам пред Вас на трибуната, защото искам още веднъж ясно да заявя в качеството си на експерт категоричното си несъгласие с това, което се случва. Свидетели сме как един въпрос свързан с промяна на подробен устройствен план целящ да удовлетвори определени нормативни изисквания и да защити по възможно най-добрия начин публичния интерес се превърна в медиен и политически въпрос. Уважаеми господа, градуостройството не се прави по площадите и не се рисува на коляно. Но нека да припомня  как и защо стигнахме до тук. Всъщност аз се радвам, че най-после всички са обединени около една цел и тя е да бъде защитен публичния интерес по възможно най-добрия начин. Защото в нашата работа и с предложенията които предоставяме на общинския съвет ние се ръководим единствено и само от това.

Няма да се връщам в далечната 1999г, когато започва всичко и тогавашното правителство на Иван Костов решава да бъде приватизиран Нефтохимическия комбинат заедно с всички негови активи в това число въпросните имоти намиращи се на нос Чукалята  с обща площ 193 дка.  

Аз ще започна от по-близката 2018г., през която в община Бургас е входирано писмо от Лукойл в качеството им на собственик на нефтобазата в района на местността Отманли. С него се отправя искане до община Бургас да се промени Подробния устройствен план като се потърси възможност за осигуряване на санитарно-охранителна зона със необходимия габарит около външната стена на нефтобазата намираща в района на Росенец, която е стратегически обект от национална сигурност.

Междувпрочем изменението и изработването на подробни устройствени планове най-често стартира с искане на някоя от заинтересованите страни- в случая Лукойл.

Тук ще обърна внимание на още един факт, който има отношение към разглеждания въпрос. До 2013г. община Бургас не е разполагала с нито един квадратен сантиметър собственост върху нос Чукалята и в местността Отманли. Там терените са били основно държавна собственост или собственост на предприятия с изградени в тях почивни бази. През 2013г. в резултат на изработен в условията на чл.16  от ЗУТ, ПУП се предоставя възможност на общината за първи път да придобие безвъзмездно собственост от 4 дка на територията около нос Чукалята, отнети от имотите, които към тази дата вече са били частна собственост на „Стрейтлайн“ АД. Това става с одобряването на ПУП-а с Решение 21-15/26.03.2013г. и 28.03.2013г. на общински съвет Бургас.

Благодарение на правилната и целенасочена политика на община Бургас провеждана в защита на публичния интерес не е позволено на частния собственик да запази собствеността си в нейната цялост като само учреди право на преминаване през частния имот. Напротив, по най-целесъобразния начин е използвана предоставената в ЗУТ възможност общината да придобие напълно безвъзмездно собствеността върху 4 дка., урегулирайки територията.

Както вече стана ясно от представените факти, освен придобитите през 2013г. по реда на чл.16 от ЗУТ  4 дка за улици, общината не притежава собствени терени в местността Отманли. Поради това технически се приема за най-целесъобразно новата процедура за промяна на вече одобрения през 2013г. ПУП да се стартира по реда на чл.15 ал.3 от ЗУТ която казва цитирам: Границите на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собствеността.“  Някой от Вас ще попитат  - защо това да е най-целесъобразното предложение? Отговора е в това, че по аналогия на плана от 2013г. когато е дадена възможност общината да придобие 4 дка за улици без да плаща нито стотинка за това, така и сега е най-целесъобразно да се използва процедура, в която няма да се налага да бъдат отчуждавани възмездно терени частна собственост при условие че съществува съгласие на заинтересованите страни това да стане безвъзмездно.

Направеното  през 2018г. предложение за допускане изменението на плана е по реда на чл.15 ал.3 от ЗУТ без да се налага да се отчуждават частни имоти и да се разходват публични общински средства за това. Още повече, че с това предложение общината получава отново повече площ, което пресметнато е още 1601 кв.м.

Аз ясно и категорично заявявам пред вас, че ако днес пред мен и експертите в дирекция устройство на територията стои въпроса за урегулиране на тази територия, то нашето предложение ще бъде то да се случи по същия начин, защото са налице всички предпоставки за това без да е ощетен публичния интерес. Дори напротив.

Господа общински съветници,

обърнете внимание на още нещо. Всичко което представям пред вас  са факти, които през 2018г. са били известни. Те са представени и на общинските съветници като приложения към докладната записка, с която е внесено предложението за допускане изменението на плана, който към днешна дата разпали толкова политически страсти. И забележете, докладната записка е била придружена от графичен материал, на който ясно се вижда, онова за което сега дебатираме - част от съществуваща на място алея да стане частна собственост, а част от имот частна собственост да стане улица-публична общинска собственост с достатъчен габарит и която да завърши с паркинг за 50 автомобила. 

Тук може да бъде зададен въпроса, защо някой от присъстващите в тази зала, които и тогава са били общински съветници едва сега се сетиха, че този план е в ущърб на публичния интерес. 

Да съгласна съм, че при разработването на един план има различни варианти на решение и всеки един от тях може да бъде защитен в зависимост от неговата целесъобразност. Предложението на експертите плана да бъде изменен по този начин е било продиктувано от целесъобразност и защита на публичния интерес. Но не експертите са тези които вземат решенията. Законодателят е управомощил именно тези решения които са свързани със целесъобразност да бъдат вземани от общинския съвет. И тук именно е мястото на общинските съветници да изразят своето съгласие или несъгласие, а администрацията като изпълнителен орган да изпълни тяхното решение. 


Анкета

Притеснява ли ви втората вълна от коронавирус?


Резултати

Мнения

Мнения
Корнелия Нинова: Само машинното гласуване е гаранция за честни избори
  31.08.2020 14:07      

Нито протестът, нито нашата категоричност ще имат смисъл ако не извоюваме честни избори“.