Петък, 02 Oct 2020
    
Бургас

Освобождават от такса „куче“ ловджиите

  27.07.2020 14:11  
Освобождават от такса „куче“ ловджиите

Георги РУСИНОВ

 

Ловджиите да бъдат освободени от такса за куче. Това предлага с докладна записка кметът на Община Бургас Димитър Николов. В нея той посочва, че промените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас се налагат след като на 14.02.2020-а в изменението и допълнението на Закона за ветеринарномедицинската дейност ловджиите са включени като собственици на кучета, които се освобождават от заплащане на такса. В закона се добавя и нова категория – ловни кучета, които са собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча. Годишната такса за куче е 25 лева.

„Настоящото предложение на проект за изменениe и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Раздел VII „Такса за притежаване на куче“ е мотивирано от необходимостта и цели привеждането й в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен“, аргументира се кметът.

По наредбата в Бургас годишна такса за куче плащат всички собственици освен тези на: кучета на лица с увреждания; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; кастрирани кучета; кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които са отглеждат в регистриран животновъден обект; кучетата с поставен регистрационен микрочип, за първата година от регистрацията му.

По време на Комисията по транспорт част от членовете се зачудиха защо точно ловджиите се освобождават от такса за кучета. Коментира се, че най-вероятно лоби на ловджиите стои зад промените в националния закон.

Тъй като докладната е по-скоро протоколна, тя бе приета в заседанията на всички комисии.


Анкета

Каква зима ни очаква?


Резултати

Мнения

Култура Мнения
Доц. Георги Лозанов: Не се учим от миналото, но се отъждествяваме с него
  30.09.2020 10:26      

Журналистиката и документалистиката донякъде си приличат, документалното кино се занимава основно със собствената си завършеност, цялост, а журналистическият текст е прагматичен текст