Понеделник, 21 Сеп 2020
    
Айтос

В Айтос! Подготвят основен ремонт в комплекс „Генгер" по общински проект

  17.07.2020 14:40  
В Айтос! Подготвят  основен ремонт в комплекс „Генгер\

Предстои основен ремонт на административната сграда в Етнографския комплекс по общински проект, научи „Народен приятел“. Това стана възможно, след като с решение на Общинския съвет от месец януари тази година, сградата беше отписана от баланса на „Генгер" ЕООД и записана в активите на Общината.

Предложението е на кмета Васил Едрев, а мотивите - сградата има нужда от основен ремонт, но общинското търговско дружество няма финансов ресурс да го извърши. Община Айтос намери възможност за финансиране на ремонтните дейности като кандидатства с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”.

Общинският проект се финансира по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година. В тази връзка беше необходимо да се предприемат действия за вписването на имота в баланса на Общината. Отписването му от баланса на „Генгер"  не  води до намаляване на капитала на дружеството, потвърдиха за „Народен приятел“ експерти.

Кметът назначи комисия, която да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по покана за пазарни консултации, за изпълнител на проекта. Крайният срок за приключване на работата на комисията беше 8 юли тази година.

Ще припомним, че само в рамките на два месеца, с решения на Общинския съвет, Община Айтос отпусна на „Генгер" ЕООД временна финансова помощ в размер на общо 140 000 лв., заради задлъжнялостта на дружеството през зимата и икономическите последици от COVID-кризата. Финансовите спасителни мерки сега се допълват с проекта на Общината за цялостен ремонт на една от ключовите сгради в комплекса.


Анкета

Каква зима ни очаква?


Резултати

Мнения

Мнения
Зам.-председател на Европейския парламент поздрави Корнелия Нинова за категоричната й победа
  18.09.2020 13:28      

Искам да поздравя българските социалисти, които проведоха пряк избор на председател и желая много