Вторник, 04 Авг 2020
    
Бургас

Библиотеката и арт центърът ще са готови в срок

  16.07.2020 10:51  
Библиотеката и арт центърът ще са готови в срок

"Новата библиотека и музеят за съвременно изкуство към нея ще бъдат готови както е планирано. Всички дейности по проекта вървят в срок", съобщи зам.-кметът на Община Бургас по строителство инж. Чанка Коралска.

Дълги години сградата на бившата немската болница, на чието място се гради новият културен център, беше държавна собственост, но благодарение на решение на МС и в отговор на нуждата на град Бургас от нова съвременна библиотека, която да събере на едно място 4-те лъча на регионалната библиотека,  собствеността на сградата бе прехвърлена на Община Бургас.

Сградният комплекс ще съдържа и Културно-образователен център за съвременно изкуство, който да се превърне в пространство за излагане на изящно, приложно, декоративно изкуство, мода, интериорен, екстериорен и промишлен дизайн, развитие на творчески индустрии. Ще бъде обособена зона за детско творчество и зона с ателиета и работилници за млади автори. Друг основен мотив за реализацията на проект "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Културно - образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека"  е липсата на голяма обществена сграда с достатъчно помещения за съхранение и използване на библиотечен фонд на Регионална Библиотека "П. К. Яворов", гр. Бургас. 

В момента библиотеката е разположена в 4 отделни сгради, които са отдалечени една от друга: на ул. "Богориди" №21, на ул. "Булаир" №10, на ул. "Шар планина" №18 и в ж.к. "Изгрев" в ОДЗ №30.

С изпълнението на проекта ще се изгради модерна библиотека, отговаряща на изискванията на съвременния читател, която да обслужва целия фонд на Библиотека "П. К. Яворов". Това е най-голямата обществена библиотека в Югоизточна България. Тя обхваща всички слоеве на населението от всички възрастови групи в Бургас и Бургаска област, работи активно за привличане на младите хора за читатели - главно ученици, студенти и млади специалисти. Предвидено е закупуване на ново обзавеждане за всички зали, читални и кабинети, което ще даде възможност за пълноценното изпълнение на предвидените функции. С реализиране на заложените в проекта дейности ще се осигури по - привлекателна и достъпна културна, образователна и възпитателна среда за всички граждани и гости на град Бургас. Проект "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Културно - образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека" ще бъде реализиран чрез комбинирана подкрепа на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, финансов инструмент "Фонд за устойчиви градове" и собствен принос на Община Бургас.

До края на годината приключва и проектът за цялостна реконструкция на ул. "Цариградска". Мащабният ремонт е част от  от проект "Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. «Възраждане» и ж.р. «Меден рудник» - етап II", финансиран от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г. по процедура BG16RFOP001-1.004 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас", която се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020".

В проекта за реконструкция на   ул. "Цариградска" е включено замяна на съществуващото улично осветление с енергоспестяващо, а където е необходимо, допълване с ново; Изпълнение на  хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация с пътни знаци; Запазване на двупосочно движение и доразвиване на паркинга в западната част на улицата; Понижаване на бордюрите във връзка с изпълнение на мерките за достъпна среда в жилищния комплекс; Рехабилитация на крайулично озеленяване и засаждане на нови дървесни широколистни видове;

В участъка от от о.т. 469 до о.т. 319 на улицата е предвидено промяна на движението от двупосочно на еднопосочно, както следва - ул. "Цариградска" от о.т. 469 до о.т. 319 в посока от ул. "Дебелт" към бул. "Уилям Гладстон";  Обособяване на 20 бр. паркоместа, разположени перпендикулярно на движението, и 35 бр., разположени успоредно на движението отляво; Допълване с нови дървесни видове и поставяне на кошчета за отпадъци; Понижаване на бордюрите във връзка с изпълнение на мерките за достъпна среда; Замяна на съществуващото улично осветление с енергоспестяващи LED лампи; Полагане на хоризонтална маркировка и вертикална и сигнализация.

До момента по същия проект в този район са изградени два паркинга със 194 паркоместа; Допълнително озеленяване с 42 бр. широколистни и 32 бр. иглолистни дървесни видове; Подмяна на градското обзавеждане с нови пейки (19 бр.), кошчета за отпадъци (15 бр.), боларди и парково "LED" осветление; Реконструкция на междублоково  пространство УПИ 1, кв. 38 на ж.к "Възраждане", заключено между улици "Сливница", "Цариградска", бул. "Мария Луиза" и ул. "Дебелт", с площ 10 534.88 кв.м.


Анкета

Трябва ли и за в бъдеще да има плажове с безплатни чадъри и шезлонги?


Резултати

Мнения

Мнения
Нинова: Кандидатирам се за председател на БСП, ще ме замества Владимир Москов
  04.08.2020 13:04      

52-ма са кандидатите за лидер на социалистите, до 6 август трябва да обявят дали ще участват в състезанието