Събота, 16 Яну 2021
    
Айтос

Общински проект доведе вода от „Камчия" в айтоското село Чукарка

  15.07.2020 12:58  
Общински проект доведе вода от „Камчия\

На местните не им се вярва, че е истина - най-сетне край на водния режим в Чукарка. След като камчийска вода потече от чешмите, чукарци отпразнуваха събитието с курбан.

„На три-четири дни, по два часа - такова беше водоподаването в село Чукарка, допреди месец. От 38 години живея тук - всяко лято бяхме на режим. А и без режим - вода нямаше. Това лято се "родихме", вода има "да се удавим", смее се кметът на айтоското село Чукарка Севим Мустафа. Има късмет човекът. Няма и година, откакто е избран за кмет на родното си село, а водата потече по тръбите във всеки дом, както никога досега не е текла.

"Винаги се е знаело, че спасението за нас, е селото ни да бъде включено към деривация „Камчия“. Знаеше се, но никой досега не го направи. Благодарим на кмета Васил Едрев, че днес се радваме на нормално водоподаване и забравихме за водния режим. Хората са предоволни, не могат да повярват, че водата няма да спре. Дотам сме свикнали с липсата й", разказва още кметът Мустафа.

В началото на 2020 година започнаха изкопните дейности по общински проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Инвестицията е за водоснабдяване на село Мъглен и на село Карагеоргиево, и за външно водоснабдяване на село Чукарка.

„Не случайно в този проект бяха планирани средства за Чукарка. Селото беше включено в деривация „Камчия“, за да бъде веднъж завинаги решен проблемът с липсата на питейна вода през лятото. Там, от десетилетия има проблем с водата, заради намаления дебит на местните водоизточници. Проектът беше изпълнен, надявам се хората да са доволни", коментира пред „Народен приятел“  кметът Васил Едрев.

За да потече водата в Чукарка, кметът Васил Едрев подписа договор с Държавен фонд „Земеделие" за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на одобрен общински проект. Помощта се предоставя за инвестиции в изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони. Проектът е финансиран от ПРСР, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Три айтоски села с водни проблеми бяха включени в проекта, едното от тях е село Чукарка. Откакто се помни, селото се водоснабдява изключително от местни водоизточници, а пълненето на бидони и кофи е ежедневие, с което всички отдавна са свикнали. Това беше и най-голямата грижа на поколения чукарци, проблемът с липсата на питейна вода поставяли пред всеки нов кмет, но решение досега така и не е било намерено.

Още през края на 70-те години на ХХ век е възложен държавен проект за подаване на питейна вода към селото от деревация „Камчия" През 80-те години е изпълнен само част от проекта до село Кликач, а през 2004 година трасето е продължено до село Соколово, и е завършен строежът на помпена станция „Соколово". Но вода от „Камчия" така и не потекла в Чукарка. Сега, по проекта на Община Айтос, беше изграден водопровод от помпена станция „Соколово" до водоема над селото. Общата дължина на трасето е 4470 метра на териториите на две общини - Айтос и Карнобат. Избраното трасе на водопровода минава  по обслужващи селското стопанство пътища.

Що се отнася до другия обект по проекта - в едно от най-големите села в общината - село Мъглен, ВиК-мрежата беше стара и амортизирана. Частично изградена е преди десетилетия от азбесто-циментови тръби, които вече са подменени. По проекта са положени полиетиленови тръби с висока плътност. „Почти към финала на проекта сме. Водата още не е пусната по новите тръби, остава да се направят домовите отклонения", радва се и кметът на село Мъглен Ахмед Ахмед. Там ВиК-мрежата беше проектирана с два главни клона с главен пръстен и 27 разпределителни клона, обясняват експертите. Ситуацията в третото село - Карагеоргиево е аналогична, и там по проекта на Община Айтос се извършва цялостна подмяна на ВиК-мрежата.

„Реализирането на този проект е от изключителна важност за ежедневните потребности на 5000 жители на общината. Създаването и обновяването на ВиК-мрежата ще подобри качеството и количеството на водата и ще ограничи възможностите за поява на аварии в мрежата. Ще бъде решен основният проблем - неритмичното водоподаване и честите спирания на водата. В голяма степен ще се подобри санитарното състояние и охраната на каптажите и резервоарите", коментира още пред местните медии кметът Васил Едрев.

НП


Анкета

Ще отидете ли да гласувате по време на пандемия?


Резултати

Мнения

Мнения Общество
Проф. д-р Севдалина Турманова, председател на Общински съвет – Бургас и областен координатор за учене през целия живот за област Бургас:Нека всички заедно бъдем посланици на знанието
  16.10.2020 11:50      

Тя стана носител на Годишна награда “Златен ключ" за съществен принос към изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни