Сряда, 25 Nov 2020
    

РИОСВ-Бургас прекрати процедурата за еко оценка за строеж на Иракли

  01.07.2020 17:41  
РИОСВ-Бургас прекрати процедурата за еко оценка за строеж на Иракли

Директорът на РИОСВ-Бургас прекрати започналата през 2015г. процедура по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ съвместена с оценка за съвместимост /ОС/ с предмета и целите на опазвони но защитените зони от мрежата Натура 2000 за обект „Изграждане на винарна за винопроизводство с база за нощувки, обслужващи и рекреационни обекти в поземлени имоти № 27454.23.23, 27454.23.52, 27454.23.86, 27454.23.88 и 27454.23.90 по кадастралната карта на с. Емона, местност „Кладери”, общ. Несебър” с възложител „Дарс Инвест” ЕООД. Прекратяването на процедурите по околна среда е във връзка с три последователни отрицателни оценки от страна на Инспекцията на внесените от възложителя Доклади по ОВОС и Доклади по ОС.

Местност „Кладери” е част от територия, позната сред широката общественост като „Иракли”. Тя влиза в границите на две защитени зони от европейска значимост - BG0002043 „Емине” и BG0001004 „Емине-Иракли”. Районът е със запазена природна среда и с висока консервационна стойност. Предвид това всички проекти се подлагат на най-тежките процедури по околна среда, предвидени по закон с цел въвличане на обществеността в процеса на разглеждане на инвестиционните инициативи


Анкета

Притеснява ли ви втората вълна от коронавирус?


Резултати

Мнения

Мнения
Нинова: БСП е абсолютно консолидирана за Конституцията - няма да даваме гласове за ВНС!
  26.08.2020 12:59      

ПГ на „БСП за България“ е абослютно консолидирана по въпроса за Конституцията –