Сряда, 25 Nov 2020
    
Общество

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” е част от сериозен научен консорциум

  01.07.2020 13:30  
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”   е част от сериозен научен консорциум

Университет "Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас е част от  сериозен научен консорциум за изпълнение на национална научна програма  “Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита – ННПЕ+”. В края на 2018 година МОН даде зелена светлина на  няколко Национални научни програми, чийто срок за изпълнение е три години. Най-мащабната от тях е “Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (Е+), с бюджет от 7 300 000 лв.  За реализиране  на програмата беше сключено споразумение  между 16 организации - както институти на БАН, така и висши училища, предварително доказали своята компетентност в научните области, обхванати от програмата, като за водеща научна организация бе определена Българската академия на науките, под ръководството на чл.-кор. Константин Хаджииванов, зам.-председател на БАН.

Основната цел на програмата е подкрепа на научно-изследователски и научно-приложни и демонстрационни дейности за развитие и въвеждане на нови технологии, свързани с възобновяемата енергия и декарбонизиране на икономиката. Настоящата програма акцентира върху ключов момент в актуализираната “Европейска стратегия” – ускорено разработване и комерсиализиране на технологиите за съхранение и регенериране на енергия от ВЕИ и улавяне и оползотворяване на СО2. Тя е в синергизъм с работните програми на съвместните предприятия в “Хоризонт 2020” като „Горивни клетки и водород“, както и с водещото тематично направление „Сигурна, чиста и ефективна енергия“.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас  участва в ННПЕ+ със сериозен колектив от учени, който работи активно по следните три задачи: 1.2.5. Суперкондензаторни хибридни системи, задача 2.2.2. Нова генерация биогоривни клетки за генериране на електрическа енергия и биоремедиация, 3.2.1. Разработване на нови материали, подходящи за ефективна адсорбция на СО2 (зеолити, мезопорести  материали, метал-органични  структури, пепели от изгаряне на биомаса, хибридни и  модифицирани материали). В изпълнението на проекта участват утвърдени учени като проф. Магдалена Миткова, проф. Валентин Ненов, проф. Севдалина Турманова, доц. Х. Йеменджиев, както и млади учени и докторанти от Университета. Координатор на ННПЕ+ от страна на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас  е проф. Ирена Марковска.

Националната научна програма “ЕПЛЮС” ще допринесе и за поддържане на високо обществено доверие към Общата европейска цел на Рамковата стратегия за изграждане на общ енергиен съюз.

 

 

 


Анкета

Притеснява ли ви втората вълна от коронавирус?


Резултати

Мнения

Мнения
Нинова: БСП е абсолютно консолидирана за Конституцията - няма да даваме гласове за ВНС!
  26.08.2020 12:59      

ПГ на „БСП за България“ е абослютно консолидирана по въпроса за Конституцията –