Вторник, 26 Яну 2021
    
Айтос

Айтоската баня вече е общинска

  27.06.2020 12:27  
Айтоската баня вече е общинска

На 7 април 2020 година най-сетне категорично беше сложен съдебният финал на ожесточения спор за айтоската баня. Много от айтозлии сигурно ще попитат: «Че тя не е ли общинска?»! Защото, вероятно не знаят, че сградата на банята е с Акт за общинска собственост едва от края на месец март 2018 година, а собственост на Община Айтос - от април 2020 година. Причината -  през 2007 година сградата е буквално подарена на ПК "Атанас Манчев" - град Айтос. Кооперацията, която не вложила и лев в строителството, в продължение на години, претендира за собственост на имота, построен от държавата.

Актът за общинска собственост №5128 е за УПИ І, кв. 146 по плана на град Айтос, отреден за „Баня и пералня", ведно с построените в него сгради и съоръжения, е съставен през 2018 година, в изпълнение на решение на Общински съвет - Айтос №457/28.02.2018 г. Сагата с айтоската баня обаче, започва преди 14 години.

Със Заповед №РД-11-124/05.04.2006 г. на тогавашния областен управител на област Бургас, банята се отписва от актовите книги за имотите-държавна собственост. Имотът в кв.146, заедно с построената в него сграда-баня и пералня, официално се предава на Община Айтос. Само 20 дни по-късно, на 25 април 2006 г., тогавашният кмет на Община Айтос съставя Акт за частна общинска собственост №1309/25.04.2006 г., и близо 


Анкета

Ще отидете ли да гласувате по време на пандемия?


Резултати

Мнения

Мнения Поморие
Галина Мешкова, еколог: Климатичните промени намаляват видовото разнообразие на птици
  24.10.2020 15:10      

Галина Мешкова е дългогодишен сътрудник на СНЦ „Зелени Балкани“, завършил