Четвъртък, 09 Юли 2020
    
Мнения

Тодор Йосифов, общински съветник: Икономическото развитие на Бургас е приоритет

  27.06.2020 11:59  
Тодор Йосифов, общински съветник: Икономическото развитие на Бургас е приоритет

Интервю на Силвия ШАТЪРОВА

Роденият през 1982 година  в град Бургас Тодор Йосифов е икономист, бакалавър по „Стопанско управление“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, магистър „Маркетинг“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов и в момента е докторант по „Икономика и управление“ в БСУ. Общински съветник и член на Общинското ръководство на ПП „ГЕРБ“ – Бургас, зам.-председател на Постоянната комисия по икономика и инвестиционни политики в местния парламент, както и част от Комисията за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на община Бургас.

 

- Г-н Йосифов, какъв е Вашият анализ на икономическата ситуация в Бургас по време на кризата покрай COVID-19?

- Икономическият анализ в града ни показа, че по време на кризата всички сектори на бизнеса бяха повлияни под една или друга форма от пандемията. Бяха взети бързи мерки в национален мащаб от страна на Правителството, също така и допълнителни от местната администрация в помощ на бизнеса и хората на Бургас. Неведнъж Община Бургас беше давана за пример във всяко отношение за адекватни действия и положителна ефективност. Част от служителите във фирмите бяха в дистанционен режим на работа, имаше и съкратени работници. В сферата на услугите тук работят над 30 хиляди души, а в търговията – 17 000. Свиването на потреблението по време на пандемията повлия както на броя наети лица, така и на оборотите от дейността. Устойчивост показа сектор „Производство“, където в различни заводи и фирми в Бургас работят приблизително 30 000 души. Фирмите разчитаха на сключените договори и приетите поръчки, а ръководствата на предприятията показаха изключително адаптивен мениджмънт и гъвкава политика, която да запази кадрите им.

В Община Бургас водещият ни икономически сектор е преработващата промишленост. Вследствие на това, индустрията съставлява приблизително 60% от общия обем на икономиката ни. От гледна точка на ограниченията около коронавируса тази особеност на Бургас допринесе за икономическата ни стабилност. Значим отрасъл тук е и транспортът, в който са заети над 1/10 от работещите граждани, водеща роля има Бургаското пристанище, големите транспортни фирми и градският транспорт. В рамките на кризата секторът зависеше до голяма степен от международната търговия и вътрешното търсене на транспортни услуги.

На база на проучване, което бе осъществено сред бизнеса от Община Бургас, икономическият анализ посочва, че бизнесът в града търсеше по време на пандемията гъвкави методи за омекотяване на негативния ефект и част от него успя да преструктурира дейността си и начина на работа, запазвайки голяма част от персонала и намаляйки негативния ефект върху обема от поръчките си. В проучването сред 60 компании с близо 8000 наети лица, анализът посочи, че около 12% от служителите преминаха в дистанционен режим на работа, 8% бяха в различни форми на отпуск и под 1% бяха освободени от работа. Най-силно бяха засегнати фирмите в областта на търговията и услугите, за щастие този сектор се възстановява постепенно, но стабилно след края на извънредното положение. Секторите, които показаха икономическа стабилност в града и успяха да бъдат по-слабо засегнати са в областта на преработващата промишленост, ИТ-секторът, ВиК и електрокомпаниите. Мерките на Правителството и предприетите решения в подкрепа на бизнеса от страна на Община Бургас отслабиха негативния ефект върху местната икономика и подпомогнаха запазването на сигурност в голяма част за работната сила в града.

Бургас е финансово стабилен град, бързо се съвземаме от кризата и това се случва благодарение на предприетите икономически мерки от страна на Правителството, Община Бургас и добрите качества на мениджърите на компаниите тук. В името на хората, в подкрепа на тяхната сигурност. Бургазлии имаме сериозни традиции и опит в икономически аспект и ще се справим заедно.

 

- Какви мерки бяха предприети на местно ниво за подпомагане на икономиката в Бургас?

- По време на кризата благодарение на кмета Димитър Николов бяха предприети редица мерки, които подпомогнаха бизнеса в града ни. Целта беше да се запази стабилност и да бъдат подкрепени в трудната за всички ситуация засегнатите отрасли в местната икономика. Успоредно с успешните облекчения, които въведе Правителството в национален мащаб, тук Община Бургас предприе много гъвкава и близка до бизнеса политика на действие с цел неговата своевременна подкрепа. Заедно с колегите общински съветници от ГЕРБ-Бургас също предложихме докладни с конкретни мерки за подкрепа към бизнеса, които бяха приети и веднага влезнаха в действие, за да подпомогнат местните предприемачи и хората в града ни.
За периода на извънредното положение бяха освободени от заплащане на наем търговци и неправителствени организации, отпаднаха таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение и от заплащане цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти. Удължи се срокът за заплащане на наемите за общински жилища, имаше облекчения за „синята зона“, отпаднаха таксите за детски ясли и градини. Удължи се срокът за заплащане с отстъпка на такса битови отпадъци, както и патентният данък ще бъде преизчислен за времето на извънредно положение. Бяха въведени подкрепящи мерки за таксиметровия бранш, както и за туризма, бизнеса в областта на рекламата и ресторантьорството.

Община Бургас и Дирекция „Икономика и стопански дейности“ към администрацията работи непрекъснато и в пряка връзка с представителите на бизнеса за неговото улесняване. Имаше горещ телефон за връзка с администрацията от страна на фирмите, с цел улесняване на начина на работа на работодателите и подкрепа в трудните условия. Общинският съвет на Бургас гласува 35 000 лева за финансово стимулиране на медицинския персонал, работещ на територията на община Бургас, който е пряко ангажиран с лечението за болните от коронавирус. За гражданите бяха въведени отстъпки от данъци и такси, увеличихме общинския Фонд за предоставяне на еднократни, безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица и приемни семейства. Взехме решение за предоставяне на еднократна помощ, със срок до един месец след отмяна на обявеното извънредно положение, под форма на хранителни продукти. Допълнително за срок от два месеца, след отмяна на извънредното положение намаляваме с 20% таксата за поставяне маси на открито, намаляват се пропорционално цените на услуги, които се събират от общинските предприятия, за ползване на стопанисваните от тях обекти и с 50% се намалят таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, за  юридически лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи по реда на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на община Бургас.
 

- Каква е според Вас перспективата за развитие на Бургас като индустриален център?

- Бургас е град с традиции в икономиката. Тук, освен секторът „Туризъм“ е силно развито и производството. Различен тип бизнеси са съчетани в икономическата карта на града ни. Немалка част от бургазлии са ангажирани в сферата на индустрията, редица фирми тук изнасят произведената в Бургас продукция в Европа, Русия и по целия свят. Ние имаме много добра географска позиция, отлични възможности за всички видове транспорт и логистика, два университета, които създават много добре подготвени кадри, професионални гимназии от най-високо ниво на обучение. Община Бургас създава отлични условия за инвеститорите, а Индустриалната ни зона вече привлече редица фирми, които създават условия местната икономика да се развива. Целта ни е там да се привличат още предприятия, които да развиват екологично производство и да създават работни места с достойно заплащане за служителите си в Бургас и се работи много в тази насока. В момента имаме заводи и промишленост, които също се развиват, имат доверието на много западноевропейски партньори и изпълняват техни поръчки. Община Бургас непрекъснато развива най-добрата среда за инвестиции и създава условия за бизнеса. Нашата цел е световните компании да виждат силата на Бургас като център за създаване на своя бизнес тук и това е приоритет, който не е спрял да бъде развиван.  Градът ни разполага с отлични условия за инвеститорите, много от тях вече са ни припознали като успешна икономическа дестинация, а ние ще продължаваме да създаваме условия за бизнеса. Всичко това е в полза на бургазлии, които заслужават най-доброто. 

 

- Споделете ни за инициативата, която е актуална в момента в подкрепа на бизнеса и гражданите?

- В момента по инициатива на ГЕРБ-Бургас протичат ежедневни срещи с гражданите, в които са включени всички народни представители, общински съветници и зам.-министри от града. От миналата седмица всеки желаещ може да отправи своите въпроси и да получи информация за актуални финансови мерки и механизми по сектори, свързани с преодоляването на последствията от COVID-19. Срещите до момента преминават с голям интерес, много хора задават въпросите си и получават актуална и своевременна информация, за нас винаги е било и ще бъде приоритет да бъдем близко и заедно с гражданите. Всеки ден в офиса на ГЕРБ имаме открита приемна, използвам възможността да поканя вашите читатели да се присъединят.