Вторник, 24 Nov 2020
    
Айтос

Кметът Васил Едрев: Община Айтос ще излезе от извънредната обстановка финансово стабилна

  22.06.2020 10:50  
Кметът Васил Едрев: Община Айтос ще излезе от извънредната обстановка финансово стабилна

Г-н Едрев, две седмици преди края на извънредната обстановка, как бихте обобщили ситуацията в Община Айтос по време на COVID-19?

- Забраните падат и до голяма степен, мерките стават личен ангажимент на всеки един от нас. И се надявам, усилията, които положихме дотук, да не са били напразни. Що се отнася до последните три месеца, те бяха особено динамични по отношение на решенията и действията, които трябваше да предприемаме. Трябваше да бъдат наложени непознати досега правила. И почти ежедневно да прилагаме на местно ниво нови мерки, следвайки заповедите на министъра на здравеопазването. Налагаше се да взимаме спешни решения - буквално в движение.

Хората не бяха свикнали с подобни изисквания, с изолацията, с изпитанията. Ново за училищата беше онлайн обучението. Нови задължения получиха кметовете по места. Големи отговорности поеха полицейските служители. За съвсем кратко време трябваше да се организира и пренастрои работата на Общинската администрация, на болницата, Медицинския център, РЗИ, полицията. В непозната ситуация се оказаха и медиците ни. Имаше много напрегнати дни, имаше и притеснения. Трябваше да се овладее паниката и да заживеем в една непозната реалност. Но мисля, че гражданите на община Айтос се справиха и се справят много отговорно.

- Как се промени животът в общината след COVID-19?

- Все още живеем в извънредна обстановка и промените навсякъде са факт. За първи сме изправени пред подобно изпитание. Ограниченията бяха болезнени за бизнеса и за гражданите. Затова приехме мерки за защита на гражданите и бизнеса за справяне с икономическите последици от COVID.

Взехме решение да не се плащат наеми и такси за общински имоти през периода април-май. Удължен беше срокът за плащането на дължимите месечни наеми за общински жилища до края на календарната 2020 година. До отмяната на извънредното положение нямаше лихви, неустойки, прекратяване на договори и т.н. за неплащане по договори с общината.

За гражданите, предплатили до 30 юни данък върху недвижимите имоти и превозните средства за цяла година, беше предвидена отстъпка от 5%. Взе се решение да бъде възстановен внесеният данък за таксиметров превоз, за периода, в който такситата са преустановили  дейността си. Мисля, че направихме възможното в този труден за всички период.

- Как мерките и всички разходи, свързани с извънредното положение се отразиха върху бюджета на Общината за 2020 година?

- Общините като цяло поеха сериозна отговорност във връзка с възникналата здравна криза. Трябваше да организираме съвсем нови дейности, свързани с дезинфекция, осигуряване на предпазни средства, дезинфектанти, хранителни продукти и т.н. Заделени бяха ресурси за тези дейности, които предварително не бяха предвидени в бюджета за тази година. От друга страна - намаляха приходите в бюджета, сравнено със същия период на миналата година.

   Но мисля, че се справихме. Получихме финансова подкрепа за мерките по две дарителски сметки, за което сърдечно благодаря на всички дарители! Много навреме Народното събрание прие и пакет от мерки за общините с измененията в Закона за здравето.

- Според този пакет от мерки общините могат да ползват безлихвени заеми. Ще се възползва ли Община Айтос от тази възможност?

- Общините имат възможност при необходимост, да ползват безлихвени заеми от държавния бюджет при облекчени условия. Категоричен съм, че Община Айтос няма да се възползва от тази мярка. Защото не сме сред общините, в които събираемостта на данъци и такси рязко е паднала. И за това благодаря на гражданите.

Що се отнася до средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища - тези средства са целеви, и не са само за почистване на снега. Използваме ги рационално по предназначение - за почистване на замърсени обществени територии.

По Закона за управление на отпадъците, до края на тази година, общините могат да ползват до 30% от натрупаните отчисления за депониране на отпадъците. Това може да стане след решение на Общинския съвет, и с одобрение от министъра на околната среда и водите. Дават се 10 месеца гратисен период, в който общините нямат ангажимента всеки месец да внасят отчисленията. Но така или иначе, тези отчисления трябва да бъдат внесени до края на годината. Мисля, че има достатъчно възможности за общините, но те трябва да се използват само след много обстоен анализ на ситуацията във всяка община. Едно е ясно - Община Айтос ще излезе от извънредната обстановка без задължения и финансово стабилна.

 

- Г-н Кмете, как се промени Вашето ежедневие в новите условия?

- Най-общо - към всички досегашни задължения се прибавиха и тези, свързани с COVID. Всяка сутрин трябва да се чуя с кметовете и кметските наместници за обстановката в селата, за хората, които са под карантина, за новопристигналите и т.н. В непрекъсната връзка от началото на COVID-19 съм и с полицейското управление. Щабът сега заседава по-рядко, но имаше период, в който заседавахме нонстоп. Държа връзка с болницата, с Медицинския център, с РЗИ, с Областния кризисен щаб. Информацията е важна за всяко наше следващо действие. Събуждам се с новините за новозаразени и излекувани, и с всяка поредна заповед, свързана с извънредната обстановка.

- Със сигурност COVID-19 се отрази и върху административната работа на Общината?

- Да, наложи се, да отлагаме тръжни процедури. Да въвеждаме нови правила за безопасност при административното обслужване на гражданите. Да изискваме предпазни маски, дистанция, да въведем ежедневните дезинфекции. Както и да контролираме целия този процес, разбира се. Имаше, и има неудобства за гражданите, но мисля, че те се отнасят с голямо разбиране. Хората станаха по-търпеливи, осъзнавайки, че всички мерки са свързани с грижата за тяхното здраве.

- Отрази ли се извънредното положение върху проектите, които реализира Община Айтос?

- Мисля, че извънредното положение не се отрази в значителна степен върху работата ни по проекти. Повече от месец, в нормален ритъм изпълняваме всички проекти. Почти приключва проектът за основен ремонт на читалището в с. Мъглен. Продължаваме работа по проекта за основен ремонт на уличните и тротоарните настилки в града. Преди две седмици започнаха ремонтите на централната улица „Цар Освободител“. Финализирани са дейностите по останалите шест основни улици в града по проект за 2 млн. лв.

В момента изпълняваме и проекта за цялостна подмяна на ВиК-мрежата на селата Мъглен и Карагеоргиево, и включването на село Чукарка в деревация „Камчия“. Един голям проект за близо 6 млн. лв. Единствено, трансграничният ни проект в Одрин е на „изчакване", заради COVID. 

По време на извънредната обстановка, преди седмица подписахме договор за финансиране на основни ремонти на уличните настилки в две населени места. Финансирането е по Стратегията на МИГ-Айтос, за близо 350 хил. лв. Пред одобрение от ДФ „Земеделие" е и друг общински проект по Стратегията - за реконструкцията на още улици в града.

- Какво се случва с най-мащабния проект - изграждането на Пречиствателната станция за отпадъчни води на град Айтос?

- Извънредното положение беше обявено малко след подписването на Акт 15. Както вече е известно, Пречиствателната станция за отпадъчни води в Айтос е вече напълно изградена. Работата по подготовката за старта на пречиствателното съоръжение не е спирала. Предстои, тези дни, държавната приемателна комисия да влезе в пречиствателната станция. Пред подписването сме на Акт 16, за да заработи станцията. Предстои и откриването й.

- По време на извънредната обстановка, Айтос спечели и проекти за финансова помощ, свързана с мерките?

- Да, проектите бяха във връзка с необходимостта от подкрепа за хората в неравностойно положение. Успяхме да получим финансиране по два проекта от фонд „Обединени срещу COVID-19“. Единият е за финансиране на помощ за семействата без доходи, за социално слаби и многодетни семейства, за възрастни и хора с увреждания. Вторият проект е за осигуряване на материали и апаратура за болницата. В кратки срокове успяхме да приключим успешно и двата проекта, и да осигурим необходимата подкрепа за хората в нужда.

В тази връзка, искам да подчертая, че с проектите, както и с инициативите на бизнеса и гражданите, през месеците април и май, в Общината беше организирана мощна дарителска кампания. В нея се включиха училища, детски градини, местният бизнес, производители, магазини, граждани на Айтос, работещи в чужбина. От Фонда за европейско подпомагане, семейства с финансови проблеми получиха по 30-килограмови хранителни пакети. БЧК също раздаде стотици хранителни пакети. В ромския квартал имаше изключително добра организация за подпомагане на социално слабите семейства.

 Искам сърдечно да благодаря на всички, които помогнаха община Айтос по-лесно да преодолее трудностите по време на здравната криза. Сигурно не сме стигнали до всички нуждаещи се от подкрепа, но направихме възможното да подпомогнем повече  хора в трудно положение.

Попаднахме в тежка ситуация, която обаче показа, че сме солидарна общност, готова да помогне на всеки в нужда. Станахме свидетели на изключителна съпричастност. И мисля, че ако въобще може да се говори за нещо хубаво по време на пандемията - то това е взаимната подкрепа на хората в община Айтос.

- За първи път от 52 години насам, в Айтос нямаше „Славееви нощи" заради COVID-19. Липсваха ли Ви Фолклорни празници 2020-а?

- Не само на мен, липсваха на гражданите и на всички участници в конкурсите, на зрителите, на децата, на организаторите. Защото нашите „Славееви нощи" нямат аналог в района. Те са празник, традиция, която, живот и здраве, ще продължим догодина.

По същия начин ни липсваха празничните прояви за Великден, за Рамазан байрям, за 24 май, липсваха ни абитуриентските балове, шествието с „Върви, народе възродени". 

Всичко това ни липсваше - преживяхме празниците без традиционната тържественост, без да се съберем заедно. Но над всичко е грижата за здравето и живота на гражданите. И най-важното - успяхме!

Не допуснахме COVID-19 в общината!

Горди сме, че Община Айтос е територия, свободна от COVID!

Искам да благодаря лично на всеки гражданин на общината за отговорността и достойното поведение! Благодаря Ви, че се справихме! Бъдете здрави!

НП

 

 

Снимка 01

 


Анкета

Притеснява ли ви втората вълна от коронавирус?


Резултати

Мнения

Култура Мнения
Петя Великова, председател на Лятната академия на изкуствата: Да живееш от и за изкуството се превърна в абсурд
  25.08.2020 13:18      

Петя Великова казва за себе си, че цял живот е учила музика и живее чрез музиката. Доказв