Вторник, 16 Апр 2024
    
Бизнес Бургас

Павлина Градишка, директор на ПГЕЕ „Константин Фотинов“: Днешният лидер трябва да бъде емпатичен

  31.03.2024 16:03  
Павлина Градишка, директор на ПГЕЕ „Константин Фотинов“:  Днешният лидер трябва да бъде емпатичен

Дона МИТЕВА

Павлина Градишка има опит с явяването на конкурси. Тя бе част и от този, който от Министерството на образованието спряха. Сега се яви и потвърди мястото си в проф есионалната гимназия. Прави сравнение между двата конкурса:

„При този конкурс всичко бе съвсем различно. Ако при другите почти на 100% се наблягаше, както при теста, така и при самото събеседване, на административните въпроси и познаване на нормативната уредба, сегашният формат беше коренно различен. Тук бе засегнато съвсем бегло познаването на тази база. Горе-долу 5 въпроса от 50 бяха за познаване на нормативните документи, всичко останало беше за меките умения на личността. За отношенията с хората, за реакцията в кризисни моменти, в критични моменти, при конфликти. Което за мен означаваше, че се тестват емоционалната интелигентност и лидерските умения.

Според някои това е твърде занижено като критерии за подбор, според други се дава шанс на тези, които нямат достатъчно опит с нормативната уредба.

Малцина са желаещите да станат директори на училища

За мен лично беше много различно и до голяма степен трудно да преминеш от познатия формат към този. Но при всички положения  в този формат изпъква емоционалната интелигентност на кандидата. Защото той може да е много добре с нормативните документи, обаче никога да не реагира по адекватния начин в критични моменти, които са ежедневие в училище, където много страни се сблъскват и интересите трябва да се срещнат. И ако един конфликт не може да бъде туширан и овладян, и то по благоприятния за страните начин на 100%, то поне отношенията трябва да бъдат под контрол. Да има съответната емпатия.

Отдавна мина времето на силовото справяне с конфликти. Едноличното и силово решаване на проблемите е неработещо. Днешният лидер трябва да бъде емпатичен, за да бъде въобще лидер. Технократското мислене вече трудно се прилага. Още повече, че се работи на взаимодействие не само вътре в средата и общността, ами се работи с много институции. Акцентът трябва да е работа с родители, защото там е слабото място. Там са жалбите и недоверието, там е и неумението.