Вторник, 19 Мар 2024
    
Бургас

Учители се обучаваха за превенция на дискриминацията

  19.12.2023 09:41  
Учители се обучаваха за превенция на дискриминацията

Регионално управление на образованието-Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проведоха обучение на осемдесет учители от област Бургас по теми, свързани с дискриминацията. Обучението се проведе в сградата на РУО, а целта му бе да се повиши чувствителността спрямо дискриминационните прояви и да се придобият умения, знания и компетентности за  предотвратяване на формите на дискриминация от участниците в образователния процес. Обучението е част от дейностите по проект „Мултикултурни интердисциплинарни компетентности и социализация (МИКС) – в подкрепа на интеркултурното образование на ученици с различна етническа принадлежност“ към ЦОИДУЕМ.

 В рамките на обучението учителите развиха компетентности за използване на съвременни педагогически методи, ИКТ и технологии за въвеждане на недискриминативни практики в училища, вкл. и средства за мотивиране на учениците за използване на съвременни технологии по етичен и полезен начин. Запознаха се по нетрадиционни начини и с държавните  политики за превенция на дискриминацията в училище.

 Чрез работа по групи, решаване на казуси, споделяне на опит и обсъждане на добри практики, прилагане на ИКТ в обучението, ситуационни игри и множество упражнения учителите в целодневната организация на учебния ден изградиха сътрудничество помежду си и повишиха разбирането си относно дискриминацията, вкл. в новите и форми, и нейното отражение върху  учениците.


Анкета

Мнения

Мнения
Пеевски за промените в Конституцията: Изчистихме много неща, всичко е наред за гласуването в сряда
  19.12.2023 17:38      

На въпрос дали промените съответстват на концепцията, която трите формации - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДП