Събота, 24 Фев 2024
    
Бургас Мнения

Мая Сариева, областен координатор на КНСБ – Бургас: Все още получаваме сигнали за ограничаване правото на работещите на сдружаване

  25.11.2023 15:29  
Мая Сариева, областен координатор на КНСБ – Бургас:  Все още получаваме сигнали за ограничаване правото на работещите на сдружаване

Мая Сариева е магистър със специалност „Счетоводство и контрол” и квалификация: Стопанска диагностика, Управленско счетоводство, Данъчно право, Управление на местните финанси, Финансов контрол и одиторски стандарти, НСФОМСП.

Има професионален опит като експерт по трудово-правни и социално-осигурителни въпроси. Колективни трудови договори, казуси по Кодекса на труда. Данъчно облагане и счетоводна отчетност.

Областен координатор на КНСБ за област Бургас от октомври 2021 г. и медиатор към Окръжен и Районен съд-Бургас по граждански, семейни, трудови, търговски, застрахователни, пенсионни–осигурителни, публично-частни и други спорове.

 

 

 

Интервю на Дона МИТЕВА

 

 

 

– Госпожо Сариева, настъпиха промени в законовата защита на работниците и правото им да се сдружават. Това бе нещо дълго чакано от синдикатите. Моля, обяснете промяната.

– Да, настъпиха изключително важни промени, касаещи правото на работниците и служителите да се сдружават в синдикални организации и съюзи. Законовата защита на работниците и нарушение на правата им, относно синдикалното сдружаване, вече е факт в Наказателния кодекс.

Тези законови промени предоставят сигурна правна защита на тези, които се опитват да се включат в синдикални организации и участват активно в синдикалните дейности. Работниците и служителите в България вече могат да са сигурни, че техните права са законово защитени и могат да се борят за по-добри условия на труд и по-справедлива заплата.

След дълги години борба от страна на КНСБ да засили законовата защита на работниците, като се наложат по-строги наказания в случай на нарушение на правата на синдикалното сдружаване, вече е гарантирана.

– Нека бъдем конкретни…

– В края на юли 2023 г. Народното събрание на Република България най-накрая прие промени в Наказателния кодекс (НК), свързани със защитата на правата на работниците и служителите да се сдружават в синдикални организации и съюзи, а именно:

Чл. 174б. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2023 г.) (1) Който чрез насилие, заплаха или по друг незаконен начин пречи на някого да осъществи свое право на синдикално сдружаване, като го принуди противно на убежденията или волята му да членува или да се откаже от членство в синдикална организация, или му попречи да създаде такава, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева.

(2) Който чрез насилие, заплаха или по друг противозаконен начин пречи на някого да осъществи произтичащи от упражненото му право на синдикално сдружаване права, се наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба до три хиляди лева.

(3) Ако деянието по ал. 1 или 2 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до пет години или с глоба до десет хиляди лева.

– Наистина има ли такива работодатели, които продължават да се изживяват на феодали и да налагат свое право, което е несъвместимо със законовите рамки?

– Да, има. В Регионалния съвет на КНСБ – Бургас все още получаваме сигнали от хора за ограничаване правото им на сдружаване или принуда да се откажат от синдикална организация, както и дискриминация на работното място на признак принадлежност към такава.

– Законът си е закон. Промените вече са факт, но това как ще бъде приложено на практика?

– По този повод започваме кампания в цялата страна и ще дадем публичност и гласност за законовите промени, които пряко ни засягат като организация, защитаваща и бореща се за своите синдикални членове. Ще уведомим всички работодатели, началници и работещи за законовата защита на работното място. Целта ни е да се предотврати и накаже всякакви прояви на насилие или заплахи, насочени срещу работниците, които се стремят да упражнят своите синдикални права.

– Казахте, че имате събрани сигнали за незачитане правото на сдружаване или на дискриминация на работното място. Бихте ли дали примери?

– На този етап не. Когато започнем проверките и практически се установят нарушения, тогава ще дадем гласност. Нека сега просто всички да бъдат информирани за промените в закона и ако е нужно да коригират поведението си. Аз лично в област Бургас няма да позволя по никакъв повод да се потъпкват правата на работещите. Готова съм персонално да се боря за отстояването им на всяка цена.

– Каква е членската маса на КНСБ?

– В област Бургас всяка година се създават минимум по 15 нови структури в частни, държавни или общински фирми. Все повече работещи търсят своята синдикална защита, чрез създаване на синдикална организация и членуване в нея. Освен защита на работното място, те като членове получават безплатни консултации, много отстъпки в различни търговски обекти, които са предварително договорени в цялата област, респективно в страната. Провеждат се също различни безплатни обучения.

Работещите осъзнават важността на това да членуват в синдикална организация. Например само преди около месец към нашето голямо синдикално семейство се присъедини още една организация – Регионална лаборатория – Бургас към ИАОС. За председател на новоучредената синдикална организация бе избран Светозар Димитров.

Регионалната лаборатория е структурно звено от Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ в Изпълнителната агенция по околна среда.

Тя провежда мониторинг на компонентите на околната среда на територията на региона, извършва пробонабиране и изпитване на повърхностни (реки, крайбрежни морски води, езера и язовири), подземни, питейни,отпадъчни и минерални води както и на води за строителни цели, атмосферен въздух, емисии, изпускани в атмосферата, звукова мощност в околна среда (промишлен и транспортен шум, шум от населени места) и др.

– Държавните служители продължават да стачкуват и да заявяват недоволството си от заплащане и условия на труд…

– На национално, а и на регионални нива предстоят още стачки. В момента сме в процес на изчакване заради това, че не е ясен още бюджетът, за да се разбере дали там, където има някакви договорени увеличения, те са заложени или не.

Искам да кажа и друго: въпреки интензивните протести през лятото, все още някои министерства не са изпълнили ангажиментите си към работещите в администрациите им.

Такава структура е например тук, в Бургас Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Същото е и с Агенцията за борба с градушките. Земеделското министерство не си е изпълнило ангажиментите към тези хора. Да, имаше едно увеличение – много елементарно. Но то докато направиха увеличението и то вече бе изядено от инфлацията. Тогава, когато се протестираше, трябваше да се реши проблемът им, а не да се получат някакви символични „награди“. В смисъл – нещата трябва да се уредят дългосрочно, не става на парче.


Анкета

Мнения

Бургас Мнения Спорт
Поканата към Манол Тодоров – лично от кмета, чувствал се абсолютно подготвен в спорта и туризма
  23.11.2023 12:07      

Георги РУСИНОВ   Поканата към Манол Тодоров за заместник-кмет в новия ресор,