Сряда, 24 Яну 2024
    
ИЗБОРИ 2023 Несебър

Николай Димитров с отчет за развитието на южната част на новия Несебър

  24.10.2023 14:11  
Николай Димитров с отчет за развитието на южната част на новия Несебър

В годините на предходния мандат Община Несебър изпълни проекти за благоустрояване на общинския център, като реализира ремонт и  реконструкция  на инфраструктурни обекти и обекти с обществено предназначение в южната част на Новия град.

Реконструкцията  и модернизацията на фермерския пазар бе необходима и важна мярка. Чрез нея бяха постигнати редица цели: по широко изложбено пространство за земеделска продукция, предлагана от производители; цялостна промяна и осъвременяване на визията на пазара; подобряване  на условията работа  за търговците; осигуряване на подход и пространство за купувачите.

Извършен бе основен ремонт на инфраструктурата в ж.к. „Младост“, състоящ се в подмяна на настилката и бордюрите на съществуващи тротоари и  строителство на нови,  цялостно преасфалтиране на улици, монтаж на системи за капково напояване в градинките, реконструкция на детската площадка, подмяна на осветлението с енергоспестяващо и преасфалтиране на площадното пространство в комплекса. На две места  са монтирани  контейнери за подземно събиране на битови отпадъци.

Ремонтирана изцяло е ул. „Димитър Занешев“. Частично са  подменени тротоарните настилки по улиците: „Дюни“ /в района на ДГ „Калина Малина“/, „Отец Паисий“, „Иван Вазов“ и „Любен Каравелов“. Извършена е реконструкция и разширение на ул. „Зорница“. Преасфалтирана е ул. „Кирил и Методий“ в частта  от ДГ „Яна Лъскова“ до ул.“Зорница“.

Реконструирано е  част от уличното осветление по улиците „Св. св. Кирил и Методий“,  „Гоце Делчев“,  „Георги Раковски“  „Любен Каравелов“, “Пирин“ и  „Зорница“. Ново улично осветление е монтирано по част  от ул. „Иван Вазов“. По същата улица, в посока с. Равда, са поставени енергоспестяващи лед осветители. Реконструирани и модернизирани са 4 бр. детски и 2 бр. фитнес площадки в Южния парк.