Петък, 10 Nov 2023
    
Поморие

АПИ: Засегнатите имоти при изграждането на обхода на Поморие не се стопанисват от нас

  11.08.2023 12:44  
АПИ: Засегнатите имоти при изграждането на обхода на Поморие не се стопанисват от нас

Реакция.След подадени сигнали агенцията е задължила изпълнителя да предприеме действия по разчистване на терена

 

Моника ИЛИЕВА

 

Моника ИЛИЕВА

 

 

Засегнатите имоти, касаещи осладняването на водите в Поморийско солено езеро, не се стопанисват от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), от което произтича, че не носят отговорност за управлението им. Не е установено наличие на действащ отводнителен канал при стартиране на строително-монтажните дейности по изграждането обхода на града, става ясно след отговор на писмо, изпратено до пътната агенцията от агенция „Черноморски фар“.

Припомняме, че в статията „Солодобивът в Поморийско езеро – критично важен за настоящето и бъдещето на града“, на в. „Черноморски фар“ поехме отговорността да изпратим писмо до АПИ с въпросите – чий ангажимент и в чии правомощия е да бъде освободен засипаният със земни маси терен (мочурище) край Поморие, стоящ в основата на прогресивното осладняване на водите на соленото езеро, резултат от приключилите строителни дейности по изграждането на обхода на града преди години.

След подписан Констативен акт за установяване годността на приетия строеж за обхода на Поморие („Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък „Обход на гр. Поморие“ от км 217+000 до 217+849,41), в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) са постъпили сигнали за натрупани земни маси и отпадъци в околните терени, встрани от обекта, за които се твърди, че не са отстранени от изпълнителя, след приключване на строително-монтажните работи.

Засегнатите имоти, представляващи общинска и частна собственост, не се стопанисват от АПИ и тя не носи отговорност за тяхното управление. След приключване на строителните дейности на обекта и след подадени сигнали от Сдружение „Зелени Балкани“ и „М-Поморийски солници“ ЕООД, АПИ е информирала и задължила изпълнителя да предприеме необходимите действия по разчистване на терена, независимо че става въпрос за дейности извън обхвата на обекта.

„Във връзка с твърдението за наличие на земен канал в поземлен имот 57491.13.596 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на Поморие и съгласно публичната информация – такъв не съществува. Наличие на действащ канал не е установено и при стартиране на строително-монтажните дейности“, категорични са от АПИ.

Държавната агенция акцентира, че по време на строителството на обекта са извършени многократни проверки и срещи от страна на Басейнова дирекция  „Черноморски район“, РИОСВ-Бургас, Община Поморие, „М-Поморийски солници ЕООД, като не са констатирани нарушения и наличие на земни маси.

 


Анкета

Мнения

Бургас Мнения
Старши комисар Калоян Калоянов с първи думи след напускането на МВР
  11.08.2023 13:44      

Прозира ли политически натиск зад смяната на шефа на Областната дирекция?