Сряда, 05 Юли 2023
    
Царево

Започна реконструкцията на ВиК мрежата на село Лозенец

  05.04.2023 16:37  
Започна  реконструкцията на ВиК мрежата на село Лозенец

С първа копка и водосвет започна изпълнението на проект „Обособена позиция 4 – Реконструкция на ВиК мрежата на с. Лозенец“, с възложител ВиК Бургас ЕАД и изпълнител ДЗЗД „Воден Проект Югоизток“.

Стартът на строително монтажните дейности бе даден от инж. Георги Лапчев кмет на община Царево и областния управител проф. дн Мария Нейкова. На първата копка присъстваха директорът на ВиК – Бургас инж. Ганчо Тенев, представители на изпълнителя, Председателя на ОбС Царево- г-жа Таня Янчева, заместник кметовете на общината г-н Марин Киров, г-н Георги Стоянов, г-жа Женя Гандиева- кмет на с. Лозенец, журналисти и други.

Стойността на проекта е 6 164 053,03 лева без ДДС, със срок на изпълнение 820 дни (120 дни проектиране + 700 строително-монтажни работи).

Целта на реализирането на проекта е да се постигне съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, повишаване на ефективността на системите и съоръженията, както и по-устойчиво използване на водните ресурси.

Приоритет  на инвестицията е гарантиране качеството и количеството на водите за питейно-битово нужди, подобряване ефективността на водопроводната мрежа, сигурността на водоподаването и намаляване загубите на вода. По отношение на канализацията ще се постигне подобряване на събирането и отвеждането на отпадъчните води, намаляване на инфилтрираните води, повишаване ефективността при пречистването на отпадъчните води, защита на околната среда от ексфилтрация.

При изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде изградена втора камера V=2500м3  на напорен резервоар на с. Лозенец. община Царево, област Бургас. Ще се изгради нов канализационен тласкател от КПС 1 Лозенец до ПСОВ Лозенец в с. Лозенец с обща дължина 1625м, както и нов канализационен тласкател до ПСОВ Китен и реконструкция на КПС в ПСОВ Лозенец с обща дължина на тласкателя е 5974м.


Анкета

Мнения

ИЗБОРИ 2023 Мнения Общество
Корнелия Нинова: Планът за убийството на БСП този път се провали
  04.04.2023 15:50      

Лидерът на БСП: Разбира се, тези девет процента не ни удовлетворяват &qu