Събота, 17 Юни 2023
    
ИЗБОРИ 2023 Мнения Приморско

Борислав Киров, кандидат за депутат от Приморско: Приоритет ни е да привлечем световни брандове в туризма

  18.03.2023 15:32  
Борислав Киров, кандидат за депутат от Приморско: Приоритет ни е да привлечем световни брандове в туризма

Борислав Киров е от Приморско. Икономист с дългогодишна практика в областта на туризма.

Разработил е различни проекти по програма „Фар“ в Германия. 

Неговите разбирания са в синхрон с тезата, че както сега, така и в далечно бъдеще, висококатегорийният туризъм означава: природен, зелен, екологичен, иновативен и адаптиран към работното ежедневие.

Приоритетно ще работи за развитие на успешни, гъвкави модели за сътрудничество между частния бизнес и публичните структури, за привличане на туристически вериги за развитието и подобряване имиджа на туризма ни.

Избрал е ПП ГЕРБ, защото знае, че това е партията, която осигурява устойчивото развитие на страната и гарантира бъдеще с ясна визия.

 

– Г-н Киров, в стратегията на Бургаски Черноморски туристически район има предвидени дейности за реализация, които засягат територията на община Приморско, като се излиза извън рамките на семеен морски туризъм. Има ли бъдеще рекреативният, къмпинговият морски туризъм, а също така развитието на селски (екологичен и приключенски) туризъм?

– Считам, че не само имат бъдеще, но и че те ще бъдат фундаментът на бъдещия туризъм. Всъщност, ние постоянно говорим за масовия летен и зимен туризъм, а подценяваме потенциала на всички други видове туризъм. България е една от малкото държави по света, която има възможност да съчетае спа (здравен) туризъм (имаме толкова много термални извори за всякакви лечебни процедури), културен (за история няма и нужда да споменавам), винен, ловен, селски. Казвам го от гледната точка на човек, който за кратко е живял в Швейцария. Но е важно да не си оставаме само с потенциала. Например община Приморско има наистина много и природни, и културни дадености и се надявам в следващите години да имаме конкретни примери за работещи публични частни партньорства, които да ускорят и развият туризма в насоките, които изброих.

Разбира се, че не е маловажно да развиваме масовия туризъм, но приоритет на нашия район – не само Приморско, а цялата област – трябва да е привличането на най-висококатегорийните брандове. В Черна гора например има поне два световни бранда. Но за да се случи това и при нас, трябва да бъдем максимално последователни и прогнозируеми пред този тип инвеститори. Трябва да се стремим (като администрации, общински съветници и народни представители) да създаваме условия и процедури, които ясно да дефинират желанието ни световни брандове да инвестират тук и да подобрят имиджа ни като туристическа дестинация. 

– От какво се нуждаят най-много малките населени места? Селата в община Приморско имат ли потенциал да привличат население в тях?

– Ще започна малко по-отдалече. Все още масовата тенденция е движението на населението да става към големите градове и столицата. Според мен обаче в следващите 5 – 10 години ще започне обратна тенденция и все повече ще се търсят възможности за живот в районите около големите градове. Предполагам, всеки от нас има поне един познат, приятел или роднина, който живее някъде в Западна Европа и пътува всеки ден за работа поне 40 – 50 км. Когато имаме добра връзка между населените места, тогава подобни ежедневни разстояния не са проблем. Едно от добрите начинания беше стартиране на проектирането на четирилентови пътища за цялата област. За жалост, последните две години тази тема се забрави. И на този етап, говоря за проектиране, не за изпълнение, така че причината не е финансова според мен. Когато осъзнаем, че някои проекти са надпартийни и не трябва да се спират само за да се покаже, че „другите“ са лоши, тогава като общество ще се развиваме в пъти по-бързо. И така, на въпроса: на първо място, ако има четирилентови пътища до Приморско и селата около Приморско, съм убеден, че хората, които ще желаят да живеят целогодишно там, ще са в пъти повече. Тенденцията се засилва и от многото сънародници, които от пандемията насам започнаха да търсят къщи в по-малки населени места. А потенциал, както в началото споменах – имаме в излишък.

– Можем ли да говорим за равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги в малките общини като тази, в която живеете? Нужни ли са законодателни промени в тази посока?

– За съжаление, има сериозни различия между големите градове и по-малките населени места относно достъпа до качествени услуги. Затова трябва да се търсят добри практики, които да повишат качеството на тези услуги. Една такава стъпка е наредбата, въз основа на която Община Приморско финансира образованието на млади хора, които впоследствие се ангажират да работят поне няколко години в общинската администрация. Тази наредба беше приета с единодушие от всички, независимо от политическите им убеждения. Самата община дофинансира и образование, и социални услуги, и спорт, и здравеопазване. Дали чрез законодателни промени, или като държавна стратегия общините, които дофинансират подобни дейности, трябва да се стимулират от държавата. Но отново повтарям, че трябва да се научим на приемственост и прагматизъм и в политиката, и в администрациите, за да не се люшкаме в крайностите; за да могат най-важните приоритети на държавата за конкретната област и община да се случват независимо от политическите дребнавости и боричкания. 

 


Анкета

Мнения

ИЗБОРИ 2023 Мнения Приморско
Борислав Киров, кандидат за депутат от Приморско: Приоритет ни е да привлечем световни брандове в туризма
  18.03.2023 15:32      

Борислав Киров е от Приморско. Икономист с дългогодишна практика в областта на туризм