Понеделник, 19 Юни 2023
    
Бизнес

НСИ: Само 33% от младите са с висше образование

  17.03.2023 12:27  
НСИ: Само 33% от младите са с висше образование

През 2022 г. безработицата е намаляла с 1.0 процентен пункт за всички възрасти спрямо предходната 2021 г. Това показват данни от изследване на Националния статистически институт (НСИ).

През изминалата година безработните са 140.4 хил., от които 55,8% са мъже и 44.3% - жени. Коефициентът на безработица е 4.3%, като в сравнение с 2021 г. намалява с 1.0 процентен пункт.

През 2022 г. икономически активните граждани на възраст 15 - 64 навършени години са 73.6% от населението на същата възраст. В сравнение с 2021 г. коефициентът на икономическа активност се увеличава с 1.6 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години е 54.2% (60.3% за мъжете и 48.5% за жените), а в групата между 15 и 64 години е 70.4% (73.8% за мъжете и 66.8% за жените). В сравнение с 2021 г. е регистрирано увеличение с 2.3 процентни пункта.

При по-възрастните - в групата 55 - 64 навършени години, заетостта е е 68.2% (73.3% за мъжете и 63.5% за жените).

Продължително безработните представляват 53.8% от всички, а коефициентът на продължителна безработица е 2.3%. През 2022 г. икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 147.1 хил., а общият им процент възлиза на 26.4%.

 

Безработица и образование

 

Относно рано напусналите образование и обучение от населението, данните на НСИ показват, че на възраст 18 - 24 навършени години е 10.5%. Делът на висшистите от населението на възраст 25 - 34 е 33.8%. 

Незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 навършени години са 15.1%.

Наблюдението на работната сила във всички държави - членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.


Анкета

Мнения

Бизнес Мнения Общество
Стоян Панчев, икономист: Въвеждането на таван на цените ще създаде повече проблеми
  19.03.2023 17:01      

„Инфлацията е основният проблем, констатациите за „спекула“ от служебно