Вторник, 06 Юни 2023
    
Бизнес

Над 75% от българите се затрудняват да покриват ежедневните си разходи

  06.03.2023 17:28  
Над 75% от българите се затрудняват да покриват ежедневните си разходи

Делът на хората, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи остава относително висок. От данните на Националния статистически институт става ясно, че през последните месеци на 2022 година той остава на ниво от над 75%.

Увеличение на доходите са посочили 26.7% от лицата, което е с 1.2 процентни пункта по-малко в сравнение с трето тримесечие и с 8.2 процентни пункта повече в сравнение с първо тримесечие на 2022 г., когато увеличение са имали 18.5% от лицата, сочат данните на НСИ.

Основните причини за увеличение на доходите и през четирите тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране на заплатите.

Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 5.5% от лицата, което е с 0.7 процентни пункта повече в сравнение с трето тримесечие и с 3.0 процентни пункта по-малко спрямо първо тримесечие на 2022 година.

През четвъртото тримесечие на 2022 г., както и през предходните три тримесечия, делът на лицата, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок - над 75%. С известни затруднения са 38.4% от лицата, 26.1% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 12.3% - като много трудно. Делът на лицата, които се справят много трудно, намалява в сравнение с първото и второто тримесечие, но се увеличава с 1.5 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2022 година.

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 19.2% от лицата, а едва 4.0% не изпитват никакви затруднения. Общо делът на лицата без затруднения през четвъртото тримесечие се увеличава с 0.8 процентни пункта спрямо третото тримесечие и с 1.5 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. 6.7% от лицата са заявили, че са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето през последните четири седмици, докато 44.5% не са се чувствали самотни в нито един момент. Чувството за самота е по-силно изразено при жените - 7.9% са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето, или с 2.6 процентни пункта повече в сравнение с мъжете - 5.3%.

Не са се чувствали самотни в нито един момент 24.8% от лицата на възраст 65 и повече години. Приблизително два пъти повече, или 51.3% от лицата на възраст между 16 и 64 години, не са изпитвали никога самота през последните четири седмици.

И през четирите тримесечия на 2022 г. анкетираните лица дават относително висока оценка по отношение на удовлетвореността си от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и други лица - средно 7.17 през първото, 7.27 през второто, 7.36 през третото и 7.39 през четвъртото тримесечие, при скала на измерване от 0 до 10.

Най-ниска е удовлетвореността на лицата на възраст 16 и повече години от финансовото положение на домакинствата им. Тази удовлетвореност се повишава от 4.51 през първото тримесечие на 4.64 през второто и 4.72 през третото тримесечие, а през четвъртото тримесечие на 2022 г. бележи лек спад до 4.70. За 20-те процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност на лицата и през четирите тримесечия е около 6, а за 20-те процента домакинства с най-ниски нетни доходи удовлетвореността на лицата от финансовото положение и през четирите тримесечия е около 3.

Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните лица е 5.71 през първото тримесечие, 5.96 през второто, 6.07 през третото и 6.10 през четвъртото тримесечие на 2022 г., измерена по същата скала от 0 до 10.


Анкета

Мнения

ИЗБОРИ 2023 Мнения
Кметът Димитър Николов на откриването на кампанията на ГЕРБ-СДС: „Нека сложим край на това безвремие!“
  05.03.2023 12:44      

Време е да се стегнем,  обърна се кметът на Бургас Димитър Николов, който е и член на Изпълн