Понеделник, 06 Фев 2023
    
Несебър

Община Несебър гарантира съдействие при санирането на многофамилни жилища

  10.01.2023 10:46  
Община Несебър гарантира съдействие при санирането на многофамилни жилища

Кметът на община Несебър  Николай Димитров проведе среща с представители  сдружения на собствениците на сградите „Еделвайс“ и „Парк 1“ - к.к. Слънчев бряг, във връзка с подготовката на проектни предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -Етап I“.

 Г-н Димитров запозна представителите на живущите в  сградите – и двете     допустими за финансиране по програмата,  с условията за кандидатстване.   Той  представи специално създадения с негова заповед    екип от експерти от общинска администрация, които  консултира всички, желаещи да кандидатстват по програмата.

Бяха обсъдени детайли от действията и процедурните стъпки, които предстоят. Подчертани бяха предимствата на текущата програма за саниране и резултатите както в чисто практичната им част /енергийна ефективност и значително намаляване на енергийните разходи на отделните домакинства/, така и естетическия ефект от обновяване и  уеднаквяване на фасадите на сградите.

Кметът увери представителите на сдруженията, че общината ще    оказва пълно и активно съдействие при подготовка на необходимите документи за кандидатстване и ги окуражи да търсят консултация от екипа при всеки възникнал въпрос.

Разяснени бяха и възможностите, предлагани  по  Програма „Околна среда, приоритет „Въздух“, по която Община Несебър е бенефициент, за безвъзмездна замяна на отоплителните уреди на твърдо гориво в частните домове с екологично чисти /климатици и камини на пелети и др./.