Вторник, 25 Oct 2022
    
Руен

Ще закърпват дупки по пътища и улици в Руенско

  26.07.2022 15:23  
Ще закърпват дупки по пътища и улици в Руенско

Георги РУСИНОВ

 

Предстоят ремонтни дейности по улици и пътища от общинската пътна мрежа в община Руен, показва репортерска проверка на „Черноморски фар“. Общината е обявила обществена поръчка за целта. Тя е за извършване на кърпежи и е разделена в две обособени позиции.

Първата обхваща текущ ремонт на улици по населени места чрез изкърпване на дупките, докато втората е със същата дейност, но за текущ ремонти на общинската пътна мрежа, която е от IV клас.

„При направения оглед на уличните настилки в населените места и пътищата на общинската пътна мрежа на територията на община Руен се установи, че е нарушена асфалтовата настилка на големи участъци и са образувани дупки, които от своя страна са нарушили в съседство асфалтовите настилки и се налага изрязване на участъци от асфалтовата настилка. Целта на възлаганите за изпълнение строително-ремонтни работи е възстановяване целостта на асфалтовата настилка на пътя, съответно на улиците, подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и пешеходците“, се посочва в техническата спецификация към поръчката.

Прогнозната стойност за ремонтите е в размер на 66 666.67 лева, без ДДС.


Анкета

Мнения

Мнения
Евродепутатът Илхан Кючюк:  България  и Македония се познават твърде малко
  26.07.2022 15:22      

Ние трябва да обясним в стратегическа план тезата, че имаме обща история и общо минало и