Събота, 17 Сеп 2022
    
Карнобат

Рекордна сума за зимна поддръжка отделя Община Карнобат

  18.06.2022 13:33  
Рекордна сума за зимна поддръжка отделя Община Карнобат

Георги РУСИНОВ

Рекордна сума за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на община Карнобат и улици в града, както и подготовка на пътищата при зимни условия през 2022 - 2023-а отделя администрацията на кмета Георги Димитров. 516 252.24 лева, без ДДС, са обявени като прогнозна стойност в обществена поръчка за целта.

Предмет на обществената поръчка е предоставяне на комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта на улиците в Карнобат и общински пътища на територията на общината през зимния експлоатационен сезон на 2022-2023-а. Това включва премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение, като се цели осигуряване на безопасни условия за движение на моторните превозни средства и нормална пътно-транспортна обстановка при зимни условия.

Основните дейности по зимно поддържане включват: снегозащита на пътищата чрез окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване на материали и други предмети в обхвата на пътя, които водят до образуване на снегонавявания; снегопочистване (патрулно и периодично) на улиците и пътищата до достигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове; обезопасяване на улиците и пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества; подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия – извършване на работи с цел предотвратяване на съществуващите повреди по пътната настилка и подобряване на безопасността на движение, както и улесняване извършването на дейностите по зимно почистване.

В подготовката на пътищата за експлоатация при зимни условия са включени конкретни видове работи, които могат да се извършват, като поддържане и текущ ремонт на пътищата, съгласно указания на Министерство на финансите от 25.03.2022-ра, а именно: отстраняване повредите на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупки; подравняване и профилиране на банкети; освежаване на хоризонтална маркировка на пътищата при необходимост.

В документацията по поръчката се обяснява, че всички работи във връзка с подготовката на пътищата за експлоатация при зимни условия се изпълняват по заявка от възложителя (по вид и конкретен път).

 


Анкета

Мнения

Мнения
Н. Пр. Ингрид Кресел - посланик на Естония в България: Ние сме известни с дигиталното си правителство и с любовта си към природата
  18.06.2022 15:24      

Моделът на електронно управление започна преди 20 години с образованието на децата