Събота, 13 Авг 2022
    
Бургас

Здравният министър даде „зелена“ светлина на Детската болница

  14.05.2022 14:09  
Здравният министър даде „зелена“ светлина на Детската болница

Георги РУСИНОВ

 

Здравният министър Асена Сербезова е дала „зелена“ светлина за изграждането на детска болница в Бургас. Това става ясно от докладна записка на кмета на общината Димитър Николов. В нея той посочва, че на 11 април е получено писмо от нея, в което се изразява принципното съгласие на Министерството на здравеопазването да бъде създадена нова Общинска болница за активно лечение на детски болести в Бургас.

Писмото на министър Сербезова е в отговор на писмо от Община Бургас, депозирано в изпълнение на Решение по т.3 от дневния ред на проведеното на 30.11.2021 г. заседание на Общински съвет Бургас, по протокол №28, с което се дава съгласие кметът на община Бургас да отправи писмено искане до министъра на здравеопазването, съгласно чл. 37а от Закона за лечебните заведения, за получаване на предварително одобрение за разкриване на Специализирана болница за активно лечение на детски болести в Бургас със срок за реализиране на проекта до 20 месеца след получаване на съгласие от компетентните органи.

„В отговора си министър Сербезова изразява категорична подкрепа за „всички инициативи за постигане на устойчивост и надграждане на прилаганите политики в областта на детското здраве, които гарантират провеждането на активни и ефективни политики по отношение на здравето и благополучието на децата“, в това число и за инициативата на Община Бургас за изграждане на Многопрофилна детска болница“, посочва кметът Николов.

Писмото на здравния министър напомня, че лечебните заведения се създават по Търговския закон и се учредяват от общините като търговски дружества - след съгласие на министъра на здравеопазването. Докато решението за регистрация на вида и формата на лечебното заведение се взима от Общински съвет – Бургас. След регистрация на дружеството, определеният от местния парламент управител трябва да подаде заявление до министъра на здравеопазването и Министерски съвет за приемане на решение по одобряване създаването на Многопрофилна детска болница.

Сега обаче, след като министъра Сербезова е дала принципното си съгласие следва да стартира процедура по подготовка на документи за регистрация.

„Едновременно с това, както Ви е известно, Детската болница е основен компонент от Проекта „Модел за интегрирана детска здравна грижа на територията на Югоизточен регион”, който предвижда изграждане на партньорство между община Бургас, част от общините от област Бургас и от областите Сливен, Ямбол и Стара Загора, Медицински факултет на университет „Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас, както и на редица професионални и неправителствени организации. Целта на инициативата е изграждане на регионално партньорство за планиране и изграждане на интегрирана комплексна здравна грижа за деца – болнична и извънболнична - чрез осигуряване на необходимата регионална инфраструктура и услуги в сферата на детското здраве, във функционален обхват, който гарантира капацитет и качество, приоритетни услуги и дългосрочна стратегия, съобразени с нуждите и спецификата на региона. Плановете са проектът да се финансира в рамките на Интегрирана териториална инвестиция (ИТИ) по Приоритетна ос 1 (за община Бургас) и 2 (за част от останалите общини) по Програмата за развитие на регионите 2021 - 2027 г.“, обяснява градоначалникът на Бургас.

Във връзка с всичко посочено, той иска от Общински съвет – Бургас да му даде мандат, съвместно с общините от Югоизточен регион да подготви необходимата документация и апликационна форма на проект „Модел за интегрирана детска здравна грижа на територията на Югоизточен регион” по Програмата за развитие на регионите 2021 – 2027 г.

Ресорната комисия по здравеопазване гласува по докладната с пълно мнозинство от 5 гласа „за“. Тя трябва да бъде окончателно гласувана на сесията на местния парламент на 17 май.


Анкета

Мнения

Мнения
Диян Стаматов: Актуализация на бюджетите в образованието ще е задължителна
  14.05.2022 16:09      

„Дигитализацията, в която се намира в момента средното образование, е на едно много